De JEP is meter van het IGVM!

Op 15 december 2017 ontving Piet Moons, voorzitter van de Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP), vanwege het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM) het bovenstaande beeldje als blijk van erkenning.

Ter gelegenheid van zijn vijftienjarig bestaan wilde het IGVM zijn waardering uitdrukken voor 15 peters en meters uit het verleden en voor de toekomst, 30 personen die gehuldigd werden voor hun inzet voor een meer gendergelijke samenleving. De peters en meters hebben met het IGVM samengewerkt aan allerhande projecten en bijgedragen aan het veranderen van mentaliteiten en gedrag.

De JEP is het onafhankelijk zelfregulerend orgaan van de Belgische reclamesector. De JEP heeft als missie een eerlijke, waarheidsgetrouwe en maatschappelijk verantwoorde reclame te verzekeren. Ze onderzoekt daarom of de inhoud van reclameboodschappen conform de regels van de reclame-ethiek is, en baseert zich daarbij op de wetgeving en de zelfregulerende codes. Voor seksistische reclame die de stereotiepe rolverdeling van mannen en vrouwen bestendigt en/of een vernederend beeld van een vrouw of man neerzet, werkt de JEP samen met het IGVM.

Zie voor meer informatie tevens: http://igvm-iefh.belgium.be/nl/nieuws/meters_en_peters_van_het_instituut.