Meer info over de klachtenprocedure

Gelieve het klachtenformulier zorgvuldig en zo volledig mogelijk in te vullen zodat wij uw klacht op een snelle en efficiënte manier zouden kunnen behandelen.

Wij vestigen er uw aandacht op dat het volstrekt noodzakelijk is om uw klacht te motiveren aan de hand van de inhoud van de reclame (bewoordingen, slogans, beweringen, beelden,…).

Wij zullen u de ontvangst van uw klacht bevestigen.

Indien u over een exemplaar of een duidelijke kopie van de reclame beschikt, dan kan u:

  • deze scannen en mailen als bijlage aan het formulier;
  • het formulier uitprinten en samen met een kopie of exemplaar van de reclame opsturen naar:

    JEP
    Barastraat 175
    B-1070 BRUSSEL / België
    e-mail: info@jep.be

Indien u niet over een exemplaar of kopie van de reclame beschikt (bv. affiche, radio of TV-spot,…) gelieve het formulier dan zo volledig mogelijk in te vullen en zeker niet vergeten te preciseren waar en wanneer u de reclame zag en er een korte beschrijving van te geven.

Indien u het online-formulier niet zou gebruiken, kan u ons steeds uw klacht per post (adres hierboven) overmaken, maar gelieve ons dezelfde gegevens aangaande de reclame, alsook uw motivering over te maken.

Wij herinneren u eraan dat de tussenkomst van de JEP slechts kan worden ingeroepen door de volgende natuurlijke of rechtspersonen voor zover deze handelen met het oog op de verdediging van de consumentenbelangen en/of het imago van reclame: consument, consumentenorganisatie, socioculturele vereniging, beroepsvereniging/ -federatie, lid of vertegenwoordiger van een officiële instantie of openbare macht (artikel 5 van het Juryreglement).

Dien een klacht in

Heeft u een klacht over een reclame die u zag? U kan dit aan ons melden via onderstaande link. Gelieve het formulier zo correct en volledig mogelijk in te vullen om een vlotte procedure te garanderen.