Adviesformulier

Bestanden moeten kleiner zijn dan 16 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx.

Het Communicatie Centrum verwerkt persoonsgegevens die aan haar werden doorgegeven in overeenstemming met de geldende wetgeving, en met name de Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, van toepassing vanaf 25 mei 2018 en de toepasselijke nationale wetgevingen.
Ze kunnen in voorkomend geval aangewend worden om u te informeren over publicaties en activiteiten van het Communicatie Centrum of van de Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame.
Elke vraag of verzoek met betrekking tot de verwerking van deze gegevens kan worden gericht aan het volgende adres: management@cc-cc.be.
Voor meer informatie over de verwerking van uw gegevens verzoeken wij u om ons Privacybeleid te raadplegen.