HET COMMUNICATIE CENTRUM LANCEERT IN OVERLEG MET DE BETROKKEN SECTOR EEN NIEUWE EDUCATIEVE BOODSCHAP INZAKE ALCOHOLRECLAME

Brussel, 26 februari 2024 – Het Communicatie Centrum lanceert, in samenwerking met de federaties van de Belgische Brouwers en Vinum Et Spiritus, Comeos, UBA, Horeca Vlaanderen, Horeca Wallonië en Horeca Brussel, een nieuwe educatieve boodschap die binnenkort moet verschijnen in commerciële communicatie voor alcoholhoudende dranken. Het hoofddoel van deze belangrijke hervorming is de consument beter te informeren over de risico’s van alcoholmisbruik.

Commerciële communicatie voor alcohol wordt gereguleerd door het “Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken”, dat al de verplichting bevatte om een educatieve boodschap toe te voegen bij reclame voor alcoholhoudende dranken.

In overleg met de andere ondertekenaars van het Convenant hebben de federaties van de Belgische Brouwers en Vinum Et Spiritus gewerkt aan een nieuwe educatieve boodschap, gebaseerd op de boodschap die reeds in Frankrijk wordt gebruikt en daardoor ook al bekend is bij een groot deel van de Belgische bevolking:
-in het Nederlands: “Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid”;
-in het Frans: “L’abus d’alcool nuit à la santé” ;
-in het Duits: “Alkoholmissbrauch schadet der Gesundheit”;
-in het Engels: “Alcohol abuse harms your health”.

Deze nieuwe boodschap, die duidelijker, krachtiger en doeltreffender is, heeft als voordeel dat consumenten beter worden geïnformeerd over de risico’s van alcoholmisbruik.

De communicatiesector werd reeds op de hoogte gebracht van deze hervorming die vanaf vandaag van toepassing wordt. Om de verandering van boodschap zo efficiënt en doeltreffend mogelijk te laten verlopen, is er een overgangsfase ingesteld tot 30 juni 2024. Concreet betekent dit dat de toepassing van de nieuwe gezondheidsmededeling, verplicht zal zijn vanaf 1 juli 2024. Een specifieke aanpassingsperiode zal niettemin worden voorzien tot 1 januari 2025 voor betrokken gedrukte commerciële communicatie met de oude educatieve boodschap die werd ontwikkeld voor 1 mei 2024.

Het Communicatie Centrum en de andere partijen van het Convenant zijn zich bewust van het belang van verantwoorde alcoholconsumptie voor de maatschappij en voor de gezondheid alsook van de cruciale rol die onze sectoren spelen in ethische communicatie. Door dit initiatief willen we een proactieve houding aannemen door mee te helpen de regels voor alcoholcommunicatie aan te scherpen in overeenstemming met de maatschappelijke behoeften van vandaag.

Bovendien komt de sector hiermee ook tegemoet aan een van de maatregelen in het Interfederaal Plan 2023-2025 ter bestrijding van schadelijke alcoholconsumptie.

Het “Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken”, en a fortiori de commerciële communicatie voor alcohol, is onderworpen aan een strenge controle door de Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) die optreedt op basis van klachten van consumenten of, in een preventieve context, in het kader van verzoeken om voorafgaand advies van de sector.

De beslissingen van de JEP kunnen zo ver gaan dat zij de aanpassing van een reclameboodschap of de stopzetting van de verspreiding ervan eist in geval van overtreding van ethische en/of wettelijke bepalingen. De beslissingen van JEP worden gerespecteerd door adverteerders en, bij gebrek daaraan, door de media.

In het algemeen zorgt de JEP ervoor dat de inhoud van reclameboodschappen voldoet aan de regels inzake reclame, namelijk de wetgeving en zelfregulerende codes, door middel van een onafhankelijke Jury die paritair en representatief is samengesteld. De JEP gelooft in eerlijke, waarheidsgetrouwe en maatschappelijk verantwoorde reclame waarin consumenten vertrouwen hebben.

De JEP werd opgericht door het Communicatie Centrum, de vereniging die alle actoren uit het Belgische ecosysteem (UBA, ACC, Vlaamse Nieuwsmedia, LA PRESSE.be, WE MEDIA, AEA, VIA en BAM) samenbrengt om vertrouwen te creëren in commerciële communicatie en te zorgen dat door zelfregulering verantwoorde reclame gemaakt wordt die de betrouwbaarheid van reclame waarborgt. Het Communicatie Centrum besteedt dan ook een groot deel van zijn middelen aan de JEP.

Vinum Et Spiritus Association Belgium werd in 1950 opgericht en vertegenwoordigt de sector van wijn en gedistilleerde dranken. De leden zijn actief in de productie, distributie, botteling, import en export. Van lokale distilleerderijen en wijndomeinen tot gespecialiseerde slijterijen en groothandelszaken. De producten die zij vertegenwoordigen zijn het resultaat van een vaak jarenlange traditie, van passie en vakmanschap.

Vzw Belgische Brouwers is één van de oudste beroepsverenigingen in de wereld en groepeert bijna alle brouwerijen van het land. De vereniging heeft als doel: het informeren, ondersteunen en adviseren van de in België gevestigde brouwerijen in sectorgerelateerde dossiers voor het Belgisch bier.

UBA staat voor United Brands Association en is de Belgische vereniging van en voor merken.
UBA vertegenwoordigt de belangen van merkenbouwers en heeft als missie het creëren van een creatief, innovatief en dynamisch eco-systeem en biedt zo ruimte aan ambitieuze merken om duurzaam te groeien.

Comeos vertegenwoordigt de Belgische handel en diensten. De leden verkopen aan bedrijven of rechtstreeks aan de consument, zowel in winkels als online. Zij zijn actief in 20 sectoren en omvatten kleine en grote handelszaken, restaurantketens en cateringbedrijven. De handelssector realiseert 11% van het bbp en stelt 550.000 mensen tewerk, wat van de handel de grootste werkgever in de privésector maakt, dagelijks in contact met miljoenen mensen.

Meer informatie over:
– het Communicatie Centrum / de Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame: http://www.jep.be/
– Vinum Et Spiritus: www.vinumetspiritus.be
– de federatie Belgische Brouwers: www.belgianbrewers.be/
– UBA: www.ubabelgium.be
– Comeos: www.comeos.be

ander nieuws