Persbericht Raad voor de Reclame – 29 oktober 2019 – Beslissing over reclame Bicky Burger – Klachten gegrond

De klachten tegen de reclamecommunicatie van Bicky Burger zijn gegrond verklaard

De klachten tegen de reclamecommunicatie van Bicky Burger zijn gegrond verklaard. Deze beslissing is hier beschikbaar: https://www.jep.be/nl/nieuws/nieuwsbericht-jep-beslissing-over-reclame-bicky-burger-klachten-gegrond

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) ontving sinds dinsdag 8 oktober laatstleden bijna 700 klachten over een communicatie via Facebook door het Nederlandse bedrijf GoodLife Foods B.V. voor het merk Bicky Burger.

De JEP heeft dit dossier overgemaakt aan haar Nederlandse collega’s van de Stichting Reclame Code overeenkomstig de procedure inzake grensoverschrijdende klachten van haar Europese vereniging EASA (European Advertising Standards Alliance), zoals dat ook eerder reeds is gebeurd voor klachten in verband met online reclame van de betrokken adverteerder.

Ook al werd de betwiste communicatie snel ingetrokken door de adverteerder, de genomen beslissing blijft belangrijk daar zij er ons aan herinnert dat reclamepraktijken ethische en wettelijke grenzen hebben.

Het ging om een campagne die – terecht – grote verontwaardiging heeft gewekt bij het publiek, bij beleidsmakers en binnen de reclamesector zelf. Het zelfregulerend systeem inzake reclame heeft echter eens te meer zijn doeltreffendheid en doortastendheid getoond met een snelle en duidelijke veroordeling van de communicatie in kwestie. In elk geval zullen wij samen met onze leden blijven ijveren voor de hoogste ethische standaarden voor reclame”, verklaarde Sandrine Sepul, Directrice van de Raad voor de Reclame.

De Raad voor de Reclame is de professionele organisatie die de verschillende communicatieberoepen verenigt, zelf vertegenwoordigd door hun respectieve verenigingen, namelijk VIA, WE MEDIA, VNM, La Presse.be, de AEA, de UBA en de ACC. De Raad voor de Reclame organiseert met name de zelfregulering inzake reclame in België via de Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP).

De JEP heeft als missie een eerlijke, waarheidsgetrouwe en maatschappelijk verantwoorde reclame te verzekeren. Ze onderzoekt daarom of de inhoud van de reclameboodschappen die verspreid worden in de media conform de regels van de reclame-ethiek is, en baseert zich daarbij op de wetgeving en de zelfregulerende codes. Zij werkt preventief op vraag van de sector of op basis van klachten.

 

CONTACT:

Sandrine Sepul, Directrice van de Raad voor de Reclame – 02.502 70 70

ander nieuws