STARLIGNE – 14/07/2008

Beschrijving van de reclame

Een advertentie met als titel “In 6 weken tijd kreeg ze er 12 cm borstomtrek bij – Mijn jaloerse partner dacht dat ik een plastische chirurgie ondergaan had toen hij mijn nieuwe borsten zag” toont een voor en na foto (borsten). De advertentie bevat een interview met mevrouw Josette Derval waarin ondermeer bevestigd wordt dat na de behandeling met BustLiftActiva+ haar borstomtrek is toegenomen met 12 cm in 6 weken tijd. De advertentie bevat een bestelbon voor een test onder garantie.

Motivering van de klacht(en)

Is deze reclame toegelaten ?
Bestaat mevrouw Josette Derval echt ?
Zijn de foto’s waarachtig ?
De klager stelt zich vragen bij de volgende vermeldingen :
-bon voor een test onder garantie
-u bespaart 20% (tegenover welke prijs, waar te koop?)
-het is een natuurlijke maar wel wetenschappelijke behandeling.

Jurybeslissing

Vooreerst heeft de Jury vastgesteld dat de advertentie in kwestie zeer vaag is over de aard en samenstelling van het product. Het is voor de gemiddelde consument niet duidelijk of het om een product voor inwendig of uitwendig gebruik gaat. Derhalve is deze advertentie van aard om de consument te misleiden aangaande de kenmerken van het product, waaronder de aard/samenstelling van het product en kan de consument ertoe brengen een besluit over transactie te nemen die hij anders niet zou genomen hebben. Het betreft essentiële informatie die de consument nodig heeft om een geïnformeerd besluit over een transactie te kunnen nemen. Deze advertentie is derhalve in strijd met
• art. 94/6 en 94/7 zoals ingevoegd door de wet van 5 juni 2007 tot wijziging van de wet op de handelspraktijken
• art. 3 en 5 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel
• art. 6 van het K.B. van 15.10.1997 (indien het om een product voor uitwendig gebruik gaat).

In beide gevallen (product voor inwendig of uitwendig gebruik) is deze reclame verboden:
• producten voor inwendig gebruik die bestemd zijn om de borsten te verstevigen of te vergroten, zijn producten die beoogd worden door art. 1 van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen (ministriële circulaire dd. 28 juli 1987).
• Reclame voor producten voor uitwendig gebruik en bestemd om de borst te ontwikkelen of verkleinen is in de huidige stand van de cosmetologische wetenschap en van de reglementering niet toegestaan (art. 2.2.2 d DETIC code).

Anderzijds heeft de Jury bijkomend nog volgende elementen opgemerkt:
• er wordt gebruik gemaakt van wetenschappelijke termen (bv: “maakt gebruik van actieve principes van de moleculaire biotechnologie”), hetgeen strijdig is met art. 6 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel;
• er wordt gebruik gemaakt van de termen “natuurlijke behandeling” en “natuurlijk”, die enkel mogen gebruikt worden indien voldaan is aan de voorwaarden zoals uiteengezet in punt 2.3.1 van de Detic Code.
• er wordt gebruik gemaakt van getuigenissen, hetgeen enkel toegelaten is indien voldaan is aan de voorwaarden zoals bepaald in art. 13 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel.

Gelet op wat voorafgaat, heeft de Jury aan de adverteerder verzocht om deze reclame onder geen enkele vorm meer te verspreiden.

De raadsman van de adverteerder maakte een voorbehoud aangaande de inhoud van de uitspraak en de rechten van verdediging, maar bevestigde dat de adverteerder besloten heeft om deze advertentie niet meer te publiceren en derhalve afziet van een inhoudelijke reactie op de klacht of het instellen van hoger beroep.

Aangezien geen hoger beroep werd aangetekend, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: STARLIGNE
Product/Dienst: BustLiftActiva+
Media: Magazine
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Categorie: Gezondheid
Datum afsluiting:  14/07/2008