Communicatie Centrum

Het Communicatie Centrum vzw (vroeger de Raad voor de Reclame), opgericht in 1967, is de professionele organisatie die de verschillende communicatieberoepen verenigt, zelf vertegenwoordigd door hun respectieve verenigingen, namelijk de UBA, de ACC, VIA, Lapresse.be, VNM, WE MEDIA en de AEA.

Sinds 1974 en dankzij de steun van de gehele sector, besteedt het Communicatie Centrum een groot deel van zijn middelen aan de JEP, een onafhankelijk en paritair samengesteld orgaan (de helft van de leden is afkomstig uit de reclamesector en de andere helft uit de burgermaatschappij).

NIEUWS / PERSBERICHTEN

JAARVERSLAGEN

ONZE VISIE

Het Communicatie Centrum is de associatie die de zelfregulering inzake reclame in België organiseert. Op die manier zou de organisatie kunnen profiteren van het ‘broneffect’. Het Communicatie Centrum richt dus zijn inspanningen op de valorisatie van de zelfregulering door de geloofwaardigheid en de doeltreffendheid van de Jury voor Ethische Praktijken inzake Reclame (JEP), diens zelfregulerend orgaan, te versterken. Want als reclame een belangrijke motor is van onze economie en onze bedrijven en bijdraagt aan de economische groei, de werkgelegenheid en de welvaart van het land dan heeft zij eveneens een verantwoordelijkheid tegenover de samenleving en de consumenten.

Het Communicatie Centrum is de geprivilegieerde gesprekspartner met betrekking tot zelfregulering voor overheid, ngo’s en consument.

ONZE MISSIE

Het Communicatie Centrum streeft naar een excellente werking van de JEP en investeert verder in de versterking en de ontwikkeling van de zelfregulering.

De kerntaken van het Centrum zijn in die context de volgende:

– de uitwerking en de opvolging van de reglementering (autodisciplinaire codes, reflectiefora over ethiek en de opvolging van wettelijke regels);
– de controle op het respect van die reglementering: advies en beslissingen van de JEP;
– het uitvoeren van de beslissingen van de JEP;
– het proactief informeren en sensibiliseren van de sector, de overheid, de ngo’s en het grote publiek.

Inzake zelfdiscipline probeert het Communicatie Centrum bovendien om het principe van het “level playing field” op de markt te behouden. Het is belangrijk dat dezelfde regels van toepassing zijn op het geheel van de actoren in de reclamesector.

Het Communicatie Centrum heeft eveneens als doel de economische en sociale rol van de Belgische reclamesector te promoten. Het Communicatie Centrum spant zich ook in om de meerwaarde van reclamecommunicatie voor de consument te benadrukken.

Het is ten slotte ook de rol van het Communicatie Centrum om zich op te werpen als de bevoorrechte gesprekspartner van de overheid en zijn leden te vertegenwoordigen met respect voor hun respectieve eigenschappen, belangen en waarden.

In het kader van zijn missie, definieert het Communicatie Centrum reclame als “elke vorm van betaalde communicatie die bedoeld is om één of meer mensen te informeren en/of te beïnvloeden”.

ONZE WAARDEN

Het Communicatie Centrum is overtuigd van het belang van de economische en sociale rol die de reclame in onze samenleving speelt, maar eveneens van de maatschappelijke verantwoordelijkheid die op de schouders van de communicatieprofessionals rust. Dat is de reden waarom de vereniging de reclame-ethiek centraal plaatst in haar missie en altijd op een integere, respectvolle en flexibele wijze handelt, met de trots kenmerkend voor een sector die een motor voor constante technologische en creatieve innovatie wil zijn. Alle leden van het Communicatie Centrum sluiten zich volledig bij deze waarden aan.

ONZE STRATEGIE

  • het Communicatie Centrum organiseert en richt zijn activiteiten op de zelfregulering van de reclame in België;
  • het Communicatie Centrum positioneert zich als het platform van de reclamesector inzake zelfregulering;
  • het Communicatie Centrum positioneert zich als de bevoorrechte gesprekspartner van de overheid, de burgermaatschappij en de pers inzake zelfregulering.

ONZE LEDEN

De effectieve leden van het Communicatie Centrum zijn de volgende :

-United Brands Association (UBA),
-Association of Communication Companies (ACC),
-Belgian News Media (Vlaamse Nieuwsmedia en La Presse.be),
-WE MEDIA,
-Associatie van Exploitanten van Aanplakborden (AEA),
-VIA,
-Belgian Association of Marketing (BAM)

De steunende leden van het Communicatie Centrum zijn de volgende :

– Digital Media Association (DMA), 
– Bpost,
– UMA,
-de reclamebureaus (niet leden van ACC) (A2 COM, AB COMMUNICATIONS NV, AGENCE KAMELEON SPRL, ALL COLORS OF COMMUNICATION BVBA, CHRIS COMMUNICATIONS SA, DE BIE RECLAMEREGIE EN ADVIESBUREAU, DE WITTE & CO BVBA, EMJE ONTWERPSTUDIO, GBL COMMUNICATIONS, IMAGE & COMMUNICATION, IMAPRO REALISATIONS, IMMAGIN.BE, IMPULS BVBA, KARMA, LIKE A VIRGIN NV, MASTERS COMMUNICATION BVBA, NEW IMPACT NV, SIRFISH, SANZA, SCHAFRANSKI & PARTNERS NV, TAM TAM COMMUNICATION, THE CREW NV, VANDEKERCKHOVE, DEVOS & CO NV, VILLA RICARDO, OMNI PUBLI, COLORWORD, AD ! FUNDUM, AROMA COMMUNICATIE BVBA, OPUS COMMUNICATION, OUTSOURCE MARKETING EN COMMUNICATION, IXXI BVBA, WILDA NV, FLEXVISION SPRL, SO RARE SPRL, TEST IT PRODUCTIONS SRL).

ONs team

Het Communicatie Centrum/ JEP – TEAM :
Sandrine SEPUL
Directrice van het Communicatie Centrum. Zij bepaalt de strategie, in overeenstemming met de Raad van Bestuur, en verzekert het dagelijkse beheer van de vereniging. Ze vertegenwoordigt het Communicatie Centrum bovendien in verschillende organen en bij de regionale en federale overheden, alsook bij de pers. Ze neemt ook deel aan de vergaderingen van de JEP, wat ze doet als expert en zonder stemrecht.

Bart DU LAING
Secretaris van de Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame. Hij beheert de dossiers van de JEP en onderhoudt de contacten met de European Advertising Standards Alliance (EASA) en het International Council on Ad Self-Regulation (ICAS) (waarvan de JEP lid is).

Priscilla MOENS
Adjunct-secretaris van de Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame. Ze verzekert de behandeling van de dossiers van de JEP.

Nele VAN BAEKEL
Assistente. Ze neemt het administratieve beheer van de dossiers van de JEP en het Communicatie Centrum op zich.

HET DIRECTIECOMITE VAN HET COMMUNICATIE CENTRUM:

Marc DUPAIN (Voorzitter en bestuurder)
Harry DEMEY (Vicevoorzitter en bestuurder)
Luc SUYKENS (Vicevoorzitter en bestuurder)
Wout DOCKX (Bestuurder)

DE RAAD VAN BESTUUR VAN HET COMMUNICATIE CENTRUM:

Marc DUPAIN (WE MEDIA) – Voorzitter;
Harry DEMEY (ACC) – Vicevoorzitter;
Luc SUYKENS (UBA) – Vicevoorzitter;
Georgia LAMBILLOTTE (La Presse.be/VNM);
Laurence WAEGEMANS (AEA);
Wout DOCKX (VIA)
Koen VAN IMPE (BAM)