COLRUYT – 16/10/2013

Beschrijving van de reclame

De flyer met betrekking tot de ColliShop Professional voordeelkaart vermeldt onder meer de volgende tekst:
“Uw bedrijf werkt samen met ColliShop Professional, het enseigne van Colruyt Group dat alle nonfood diensten voor professionals bundelt. Dankzij die samenwerking profiteert u van acties en exclusieve voordelen in de verschillende winkels en webshops van Colruyt Group.”;
“Nog meer voordelen op actie.collishopprofessional.be
Elke maand krijgt u ook mooie kortingen op heel wat artikelen van ColliShop en Klassewijnen. Fitnessapparaten, keukentoestellen, verzorgingsartikelen, speelgoed, wijnen van over de hele wereld … Het assortiment is eindeloos.”.

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager begaat de reclame een inbreuk op artikel 2 van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken dat reclame voor alcohol op het werk verbiedt.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde vooreerst mee dat deze promotionele actie een actie van ColliShop Professional voor zijn klanten betreft. Naast het verkopen van non-food artikelen aan professionals, biedt ColliShop Professional aan bedrijven ook bepaalde acties en voordelen aan voor hun personeel. Dankzij de samenwerking van bedrijven met ColliShop Professional krijgen de medewerkers van deze bedrijven tal van voordelen en promoties en kunnen de bedrijven op die manier hun medewerkers motiveren of in de bloemetjes zetten. Dit is waar het hier om gaat. Een bedrijf, een klant van ColliShop Professional, heeft dergelijke voordeelkaarten bezorgd aan zijn personeel en heeft de betreffende actie aangekondigd aan zijn personeel door middel van deze flyer.

Op de klacht zelf wenst de adverteerder als volgt te antwoorden:

1. Eerst en vooral wil hij benadrukken dat er op geen enkel ogenblik reclame wordt gemaakt voor alcoholische dranken door deze flyer. De medewerkers worden geïnformeerd over de voordeelkaart waarvan ze kunnen genieten. Het louter informeren dat deze medewerkers voordeel kunnen genieten op de cataloog Klassewijnen is geen publiciteit voor alcoholhoudende dranken. Om kennis te nemen van de condities van het voordeel, moet de medewerker thuis inloggen met een paswoord op de website zoals vermeld op de flyer.

2. De adverteerder benadrukt dat het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken niet geschonden is; er werd op geen enkel ogenblik reclame gemaakt voor alcoholische dranken in arbeidslokalen.

3. Hij wijst erop dat geen enkele wettelijke bepaling reclame voor alcoholische dranken verbiedt. Het Convenant stelt geen verbod op reclame voor alcohol in, het zet een aantal richtlijnen en voorwaarden voor reclame voor alcoholhoudende dranken uiteen welke gebaseerd zijn op ethische en maatschappelijke overwegingen, waar de adverteerder ten volle achter staat. Dit alles neemt niet weg dat hij overtuigd is en blijft dat er in dit geval geen sprake kan zijn van reclame voor alcoholhoudende dranken.

4. Voor zover nodig bevestigt hij dat deze flyer niet bestemd is voor de medewerkers van Colruyt Group maar voor de externe klanten van ColliShop Professional. Er is dus geen sprake van een zogenaamde publiciteit gericht naar de medewerkers van de Colruyt Group.

Om de voorgaande redenen is hij dan ook van mening dat er geen enkele inbreuk werd gepleegd op enige wettelijke bepaling of sectorafspraak.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de flyer in kwestie waarmee de adverteerder, Colruyt, de ColliShop Professional voordeelkaart aankondigt.

De Jury is van mening dat deze flyer reclame maakt voor de voordeelkaart van de adverteerder en geen alcoholreclame betreft.

De Jury is derhalve van oordeel dat de flyer in kwestie niet binnen het toepassingsgebied van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken valt en er dus evenmin sprake kan zijn van een overtreding van dit Convenant.

De Jury heeft de klacht derhalve ongegrond verklaard.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: COLRUYT
Product/Dienst: ColliShop Professional
Onderzoekscriteria: Andere
Initiatief: Consument
Categorie: Dranken
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  16/10/2013