VRT – 25/10/2021

Beschrijving van de reclame

De digitale affiche toont gedurende 6 seconden het beschadigde gezicht van een zombie dat langzaam heen en weer beweegt, met eerst de tekst “Vroeg of laat wil je verhalen met meer vlees aan” en vervolgens “Vroeg of laat kijk je Canvas”.

Motivering van de klacht(en)

1) De klaagster deelde mee dat de adverteerder een angstaanjagend zombiegezicht verspreid via een geanimeerde affiche in een metrostation. Zij vindt dit bijzonder choquerend in een plaats die door het publiek, waaronder jonge kinderen, wordt bezocht. Volgens haar is dit compleet onaangepast en kan dit gevoelige mensen raken, die er niet voor hebben gekozen om deze reclame te zien.

2) De klaagster vindt dit beeld choquerend voor een publiek van jonge kinderen die nog niet het onderscheid maken tussen werkelijkheid en verbeelding, vooral in de openbare ruimte waar het niet mogelijk is om de informatie te filteren om te vermijden dat de kinderen het beeld zien.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat deze reclame in een grote imagocampagne kadert die hij dit najaar lanceerde op televisie, de Canvas social media kanalen en in print.
Het concept is dat Canvas fictieverhalen en -personages aanbiedt die complex zijn en die meer diepgang hebben dan de doorsnee zombie. Het is dan ook een campagne met een humoristische insteek, een knipoog naar “verhalen met meer vlees”.
Hij verwees tevens naar een langere spot (met een programmamaker die een zombie afwijst in een castinggesprek) die het hart van de campagne is en waarvan een 6 seconden trailer afgeleid werd die onder andere in de metro werd vertoond. De tekst in dat filmpje gaat als volgt: “Vroeg of laat verwacht je meer van fictie - Vroeg of laat kijk je Canvas”. Het beeld van de zombie wordt ook hier meegenomen.
De adverteerder betreurt de klachten; het was alleszins niet zijn bedoeling om op enigerlei wijze te choqueren of angst in te boezemen. Hij begrijpt ook dat een anderstalige consument die de spot slechts vluchtig ziet in de metro onafdoende de link legt tussen het beeld van de zombie en de tekst, en er de humoristische knipoog niet kan in terugvinden. Maar zelfs als de humoristische noot van de spot onafdoende kan ingeschat worden door een anderstalige consument, dan nog is de afbeelding van de zombie in de spot volgens hem niet angstaanjagender dan de vele Halloweenspots die er de komende tijd sowieso nog aankomen.
Dit neemt niet weg dat hij de opmerkingen van de klaagsters ter harte zal nemen en in de toekomst bewuster zal omgaan met het vertonen van korte spots die in plaatsen worden vertoond waar een meertalig en divers publiek van allerlei leeftijden passeert.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de reclame in kwestie en van de klachten die daarop betrekking hebben.

Zij heeft vastgesteld dat de digitale affiche gedurende 6 seconden het gezicht van een zombie toont dat langzaam heen en weer beweegt.

Naar aanleiding van het antwoord van de adverteerder, heeft de Jury terdege nota genomen van de humoristische insteek van de reclame en van de context waarin deze verspreid werd, met name verwijzend naar een ruimere campagne die de boodschap beoogt over te brengen dat de gepromote zender fictieverhalen en -personages aanbiedt die complex zijn en die meer diepgang hebben dan de doorsnee zombie.

Hoewel ze erkent dat het concept van de reclame en de Nederlandse tekst hiervan misschien niet voor iedereen duidelijk zijn, is de Jury van mening dat de afbeelding in kwestie, die misschien niet direct het thema Halloween oproept, niettemin is verspreid in een periode van het jaar waarin het publiek, met inbegrip van kinderen, vertrouwd is met dergelijke visuals.

Zij is bovendien ook meer in het algemeen van mening dat deze specifieke visual niet van aard is om het brede publiek angst aan te jagen of te choqueren.

Zij is tevens van oordeel dat de betrokken reclame niet van aard is om kinderen schade te berokkenen op moreel of mentaal vlak.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: VRT
Product/Dienst: Canvas
Media: Affiche
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  25/10/2021