VOO – 28/04/2009

Beschrijving van de reclame

Onder de titel « Onbegrensd breedband Internet », vermeldt de reclame: « Download 4mbps, Upload 128 Kbps, Onbegrensd Volume».

Motivering van de klacht(en)

De klager heeft deze dienst onderschreven teneinde te genieten van de kwaliteit die aangekondigd wordt in de reclame, maar de onderneming VOO is niet in staat deze dienst te verzekeren. Internet aansluitingstesten bewijzen dat de dienst 4 tot 2 keer trager is dan vermeld in de reclame. De onderneming VOO beweert dat ze werken uitvoert om de dienst te kunnen aanbieden… maar de reclame is gevoerd ver vóór de werken.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de reclame door de coöperatieve intercommunale vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Tecteo verspreid wordt op de website www.voo.be en dat ze inderdaad een download snelheid van 4 Mbps en een upload snelheid van 128 Kbps vermeldt voor haar ‘beaucoup’ internetabonnement.

Tecteo doet al het mogelijke om aan al haar klanten de in de reclame vermelde downloadsnelheden aan te bieden. Dit geldt zowel voor Tecteo als de andere operatoren op de internetmarkt. In bepaalde omstandigheden, is het echter mogelijk dat de downloadsnelheden aanzienlijk lager zijn dan deze vermeld door de operator. Diverse omstandigheden die ontsnappen aan haar controle kunnen dit verschijnsel uitleggen: verouderde of defecte informatica-installatie van de klant, het kraken van de internetlijn door de buur, bekabeling eigen aan de klant defect,….

Niettemin staat de adverteerder erop te onderstrepen dat tot nu toe, hij nog nooit een klacht van de Jury ontving betreffende de downloadsnelheid m.b.t. zijn internetabonnementen. Indien er daadwerkelijk een probleem bestaat, waar hij niet van op de hoogte is, gaat het om een alleenstaand geval. Bijgevolg, denkt hij niet dat hem verweten kan worden het publiek te misleiden door downloadsnelheden te vermelden die opgenomen zijn in zijn reclame.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat, onder de titel « Onbegrensd breedband Internet », de reclame vermeldt: “Download 4mpbs, upload 128kbps, Onbegrensd Volume.”

De Jury is van oordeel dat het om beweringen zonder voorbehoud gaat, die informatie vormen die de consument ertoe kunnen brengen een commerciële beslissing te nemen die hij anders niet zou genomen hebben, in de zin van het artikel 94/6 §1 van WHPC.

De Jury heeft derhalve aan de adverteerder verzocht te bewijzen dat hij wel in staat is de dienst te bieden zoals beschreven wordt in de reclame en bij gebrek hieraan, zijn reclame te wijzigen om deze in overeenstemming te brengen met wat hij wel echt kan aanbieden.

De adverteerder bevestigde de juistheid van de vermeldingen in zijn reclame. Niettemin, gezien de snelheden van download en upload maximale snelheden betreffen die soms kunnen schommelen i.f.v. de apparatuur van de klant, stelt hij zelf voor een leesbare clausule aan zijn reclame toe te voegen, gelijkaardig aan deze gebruikt door andere operatoren, die het volgende meedeelt: “la vitesse de téléchargement dépend notamment de votre installation informatique, de votre câblage interne et d’un éventuel routeur”. Hij verbindt zich ertoe dit te vermelden op zijn internetsite en in de betwiste reclame. De adverteerder deelde eveneens snelheidstesten mee om de cijfers vermeld in de reclame te staven.

De Jury nam kennis van deze testen maar was niet 100% overtuigd van de aangebrachte resultaten. De Jury noteerde eveneens dat de apparatuur van de klant een knelpunt vormt die een voorwaarde stelt voor de capaciteit van zijn installatie. Teneinde elke dubbelzinnigheid in de reclame te vermijden, heeft de Jury de adverteerder verzocht de vermelding “jusqu’à 4 Mbps/256Kbps selon l’installation” toe te voegen.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd dat hij zijn reclame zal wijzigen.

Adverteerder: VOO
Product/Dienst: VOO, Internet Beaucoup
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  28/04/2009