VOO – 19/03/2009

Beschrijving van de reclame

In de radiospot wordt gezegd: « Le duo malin de VOO c’est l’Internet hyper rapide et le téléphone pour seulement 10€ par mois. Offre soumise à conditions. VOO votre opérateur public. »

De advertentie en de affiche bevatten de volgende tekst : « Duo Malin, NET + TEL, 10€/mois, 0800 800 25 – www.voo.be ». Daarna, « Votre opérateur public VOO (logo), TV – NET – TEL » en in kleine letters : « Offre valable pour tout nouvel abonnement de 1 an au Duo Malin de VOO, réservée aux abonnés TV de VOO n'ayant pas encore d'abonnement à l'internet ou d'abonnement au téléphone de VOO. Le prix pendant la période de 1 an sera de 10EUR/mois après quoi le Duo Malin passera à 29EUR/ mois (soit 21EUR/mois d'internet Un Peu et 8EUR/mois de téléphone Eco). Les communications téléphoniques restent dues. Valable pour toute souscription faite en appelant le 0800 800 25 avant le 31 Mars 2009. »

Motivering van de klacht(en)

In een spot op radio contact biedt de operator VOO een hypersnel internet-en telefoonabonnement aan voor 10€ per maand. De klager toonde interesse en raadpleegde de website waar hij vaststelde dat dit aanbod voorbehouden is voor klanten die reeds een abonnement hebben op televisie. Dit impliceert dat hij in plaats van 10€ per maand, 22.38€ per maand dient te betalen. Bovendien is de hypersnelle internet verbinding, super traag.
Een bepaalde prijs aankondigen wanneer er feitelijk het dubbel betaald moet worden is een dikke leugen, niet legaal noch ethisch.

Deze affiche vermeldt een prijs voor een internet-en telefoonabonnement aan 10 euro, maar er wordt niet duidelijk vermeld dat het om een tijdelijke prijs gaat, waardoor de indruk wordt gewekt dat het om een vast prijs gaat.
Er is geen duidelijke vermelding dmv bewoordingen zoals ‘promotie’ of ‘…het eerste jaar’ …
Enkel de kleine letters vermelden dat de prijs alleen maar gedurende 1 jaar geldt. Deze reclame is dus bedrieglijk.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat het aanbod Duo Malin van VOO een aanbod is dat bestemd is voor VOO TV-abonnees die nog geen internet of telefoonabonnement hebben bij VOO. Dit aanbod is gebaseerd op objectieve criteria die beschikbaar zijn in de print-reclame, op internet of via het gratis telefoonnummer waarnaar verwezen wordt in de radiospot.

De adverteerder preciseerde dat de volgende vermelding aanwezig is in de printreclame en op internet : « Offre valable pour tout nouvel abonnement de 1 an au Duo Malin de VOO, réservée aux abonnés TV de VOO n'ayant pas encore d'abonnement à l'internet ou d'abonnement au téléphone de VOO. Le prix pendant la période de 1 an sera de 10EUR/mois après quoi le Duo Malin passera à 29EUR/ mois (soit 21EUR/mois d'internet Un Peu et 8EUR/mois de téléphone Eco). Les communications téléphoniques restent dues. Valable pour toute souscription faite en appelant le 0800 800 25 avant le 31 Mars 2009 ».

Dit aanbod is gericht op een bepaalde doelgroep omschreven door objectieve criteria en heeft als doel de trouwe klanten te belonen. Het is geenszins discriminerend.

Betreffende de affiches deelde de adverteerder mee, dat in tegenstelling tot wat hem verweten wordt, deze duidelijk de geldigheidsduur tot 31 maart 2009 vermelden . Hij preciseerde tevens dat voor de abribus affiches het lettertype Myriad Pro semi bold met een grootte van 30pt. werd gebruikt.

Jurybeslissing

Wat de radiospot betreft, heeft de Jury vooreerst opgemerkt dat deze eindigt met de precisering “Offre soumise à conditions” en dat de adverteerder vermeldt dat hij verwijst naar een gratis telefoonnummer. Deze verwijzing naar een gratis telefoonnummer is echter niet aanwezig in de radiospot die de Jury beluisterd heeft.

Wat de advertentie betreft, heeft de Jury vastgesteld dat de vermelding : “Offre valable pour tout nouvel abonnement de 1 an au Duo Malin de VOO, réservée aux abonnés TV de VOO n’ayant encore d’abonnement à internet ou d’abonnement au téléphone de VOO.” Verticaal aanwezig is , in kleine letters en zonder verwijzing dmv een asterisk in de tekst van de advertentie.

Gelet op voorgaande, is de Jury van mening dat de radiospot en de advertentie van aard zijn om de consument te misleiden mbt de voorwaarden van het aanbod, wat strijdig is met de art. 94/6 en 94/7 van de wet op de handelspraktijken.

De Jury heeft derhalve aan de adverteerder verzocht om de radiospot te wijzigen door het gratis telefoonnummer effectief te vermelden, alsook de advertentie te wijzigen zodoende dat de vermelding in kwestie gemakkelijk leesbaar is (asterisk aanbrengen, vermelding horizontaal plaatsen, voldoende lettergrootte zodat het makkelijk leesbaar is), en bij gebreke daaraan deze radiospot en advertentie niet meer te verspreiden.

De adverteerder heeft bevestigd dat hij rekening gehouden heeft met de opmerkingen van de JEP en dat hij zijn reclame heeft aangepast:
• Geschreven pers: nieuw materiaal waar hij een asterisk toegevoegd heeft, de wettelijke vermelding horizontaal geplaatst heeft en het lettertype vergroot heeft.
• Radio: het telefoonnummer werd aan de radiospots toegevoegd.

De Jury heeft de aangebrachte wijzigingen in de radiospot en advertentie onderzocht. Wat de advertentie betreft, is de Jury van oordeel dat de lettergrootte van de vermeldingen onderaan nog steeds te klein is om gemakkelijk te kunnen lezen. Deze vermeldingen dienen een lettergrootte te hebben die aan de consument toelaten om makkelijk kennis te nemen van de essentiële voorwaarden zodat hij met kennis van zaken een beslissing kan nemen.

Vervolgens heeft de Jury de affiche in kwestie onderzocht. Met betrekking tot de vermelding: “« Offre valable pour tout nouvel abonnement de 1 an au Duo Malin de VOO, réservée aux abonnés TV de VOO n'ayant pas encore d'abonnement à l'Internet ou d'abonnement au téléphone de VOO (Aanbod geldig voor elk nieuw Duo Malin-abonnement van VOO voor 1 jaar, voorbehouden aan tv-abonnees van VOO die nog geen internet- of telefoonabonnement bij VOO hebben)” is de Jury van mening dat dit een essentiële voorwaarde betreft die in casu niet op de voorgrond wordt gesteld alhoewel deze het aantal betrokken personen fors beperkt. Dit is des te meer van belang, daar het gebruikte medium zich richt tot het grote publiek.

Gelet op voorgaande, is de Jury van mening dat de advertentie en de affiche de consument kunnen misleiden mbt de voorwaarden van het aanbod, wat strijdig is met artikels de 94/6 en 94/7 van de WHPC.

De Jury heeft derhalve aan de adverteerder verzocht om de advertentie en de affiche te wijzigen zodat de vermelding in kwestie ofwel in de bodycopy zelf ofwel in een groter lettertype verschijnt, en bij gebreke daaraan de advertentie en de affiche niet meer te verspreiden.

De adverteerder heeft bevestigd dat de campagne afgelopen is en dat hij de Jurybeslissing zal naleven.

Wegens een gerechtelijke procedure die lopende is, heeft de Jury besloten, overeenkomstig haar reglement, om de uitvoering van haar beslissing uit te stellen tot de definitieve uitspraak in het kader van de bovenvermelde gerechtelijke procedure m.b.t. dezelfde campagne.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: VOO
Product/Dienst: VOO Duo Malin
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  19/03/2009