VOO – 05/02/2014

Beschrijving van de reclame

De spot met betrekking tot de Trio Packs toont een familie voor de TV.
Moeder: “Amai, da’s precies ne straffe promo.” (Ondertitel: « C’est une chouette promo, dis. »)
Vader: “Ja, maar VOO dat hebben we dus in Vlaanderen niet.” (Ondertitel: « Oui, mais VOO, on n’a pas ça en Flandres. »)
Moeder: “Dat is hier ook altijd iets in dat land eh.” (Ondertitel: « Compliqué, ce pays. »)
Zoon: “Ja, da’s duidelijk.” (Ondertitel: « C’est clair ! »)

Motivering van de klacht(en)

De klager is van mening dat deze reclame aanzet tot discriminatie in de zin dat ze de verschillen tussen onze twee grote taalregio’s benadrukt, zonder nog te spreken van de ethische en morele kant van de zaak. Hij denkt dat deze problemen al aan bod komen op het politieke niveau en dat het niet aan een private commerciële firma toekomt om er reclame voor te maken.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat deze reclame op een humoristische en overdreven manier illustreert dat zijn aanbiedingen zo aantrekkelijk zijn dat ze zelfs buiten het grondgebied waarbinnen ze beschikbaar zijn benijd worden.

In tegenstelling tot wat de klager beweert, beoogt deze reclame net de twee taalgemeenschappen van het land dichter bij elkaar te brengen door de gemeenschappelijke punten binnen de respectievelijke families op de voorgrond te stellen.

Er is volgens hem geen reden om deze reclame als discriminerend te beschouwen.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de TV-spot met betrekking tot de Trio Packs van de adverteerder de nederlandstalige tegenhanger toont van de VOO-familie die gewoonlijk in de spots van de adverteerder voorkomt.

De Jury is van mening dat de spot op een humoristische manier illustreert dat de Packs in kwestie niet in het hele land beschikbaar zijn, zonder de verschillen tussen de taalgemeenschappen op de voorgrond te stellen.

De Jury is van oordeel dat de reclame niet denigrerend is en evenmin van aard is om aan te zetten tot discriminatie.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: VOO
Product/Dienst: Trio Pack
Media: TV
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  05/02/2014