VOLVO – 23/04/2014

Beschrijving van de reclame

De Nederlandse versie van de spot vermeldt het volgende:
“Zolang de zon oogverblindend laag kan staan, zolang er broodjes zijn voor onderweg, zolang sommige chauffeurs links knipperen maar toch rechts afdraaien, zolang vrouwen zich graag mooi maken in de achteruitkijkspiegel, zolang maakt Volvo wagens met onder meer een standaard automatisch remsysteem.”.
In de Franse versie van de spot wordt tevens naar de volgende situatie verwezen:
“tant qu’on ne pourra pas passer au travers des conducteurs fantômes”.

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager spreekt de spot over « zolang er spookrijders zijn op de autostrade » en « zolang vrouwen achter het stuur zich bekijken in de achteruitkijkspiegel ». Hij is gechoqueerd door de vergelijking tussen vrouwen achter het stuur en spookrijders. Sommige vrouwen bekijken zichzelf zonder twijfel in de achteruitkijkspiegel tijdens het rijden. Maar mannen ook. Waarom deze uitspraak seksualiseren? « Zolang mensen zich bekijken in de achteruitkijkspiegel » zou veel geschikter geweest zijn.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat hij met deze communicatie nooit de bedoeling gehad heeft om vrouwen tegen de haren in te strijken. Integendeel, zijn doelpubliek, waaronder heel wat vrouwen, houdt van de knipoog en de lichte zelfrelativering die hij al eens vaker in zijn communicatie gebruikt. Met deze radiospot wenst hij enkel en alleen via “slices of life” de aandacht te vestigen op het belang van veiligheid in het verkeer en dat een ongeval in een klein hoekje zit. Zo verwijst hij naar een laagstaande zon of naar de situatie waar een chauffeur al eens zijn linkerknipperlicht gebruikt terwijl hij rechts afdraait. Om dan finaal de link te leggen naar de veiligheidssystemen van Volvo.
De opmerking dat hij vrouwen op gelijke voet zet met spookrijders houdt geen steek want in de spot gaat het om allemaal verschillende verkeerssituaties die los van elkaar staan. En dat het wel eens gebeurt dat een vrouw zich opmaakt in de achteruitkijkspiegel is in deze helemaal niet seksistisch. De adverteerder wenst hier niemand mee te schofferen.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de radiospot in kwestie waarin in de Franse versie onder meer wordt vermeld: “tant qu’on ne pourra pas passer au travers des conducteurs fantômes et tant que les femmes aimeront se faire belles dans le rétroviseur”.

De Jury is van mening dat in deze spot verschillende situaties naast elkaar worden voorgesteld en dat vrouwen niet op gelijke voet worden gezet met spookrijders. De Jury is eveneens van mening dat de vrouw in deze reclame niet negatief wordt voorgesteld.

De Jury is derhalve van oordeel dat deze spot niet van aard is om een bepaalde groep van personen te kleineren en niet in strijd is met de JEP-regels inzake de afbeelding van de mens.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: VOLVO
Product/Dienst: Automatisch remsysteem
Media: Radio
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  23/04/2014