VLAM – 11/01/2012

Beschrijving van de reclame

De spots tonen beide eerst een steeds oudere man die met steeds meer moeite een handeling verricht – in het ene geval het openen van een garagepoort en in het andere geval het optillen van een grasmaaier, waarna een oudere vrouw in beeld komt die er niet in slaagt om de handeling te verrichten, met daarbij de tekst: “Vrouwen leven langer dan mannen. Drink nu melk voor later.”
Voice-over: “Drink nu melk voor later. Want melk bevat essentiële bouwstenen. Melk. En je kan tegen een stootje.”
De tekst verwijst naar de website www.ikkantegeneenstootje.be.

Motivering van de klacht(en)

Deze vorm van reclame suggereert dat het drinken van dierlijke melk essentieel is. Het is echter reeds bewezen dat een teveel aan melk ook heel wat schadelijke gevolgen kan hebben.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat in de reclame niet wordt gesteld dat melk essentieel is. Er wordt aangegeven dat melk essentiële bouwstenen bevat en zo kan bijdragen tot een adequate inname van essentiële voedingsstoffen.
Melk en melkproducten passen in een gezonde voeding. Zoals voor alle voedingsmiddelen geldt ook voor melk dat je er niet mee moet overdrijven. De algemene aanbeveling conform de actieve voedingsdriehoek is 3 tot 4 glazen melk, melkproducten of calciumverrijkte sojaproducten per dag (ongeveer 450 tot 600 ml). Daarnaast moet een algemene gezonde eetstijl worden nagestreefd. Dit betekent dus ook dagelijks bijvoorbeeld genoeg groenten, fruit en volkorenproducten eten. Het is het totale eet- en leefstijlpatroon dat de gezondheid bepaalt en niet een afzonderlijk voedingsmiddel of een bestanddeel daarvan.
Er wordt bovendien in de spot verwezen naar de campagnewebsite voor bijkomende informatie.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de voice-over van de onderzochte TV-spots het volgende vermeldt: “Drink nu melk voor later. Want melk bevat essentiële bouwstenen. Melk. En je kan tegen een stootje.”

De Jury heeft er naar aanleiding van het antwoord van de adverteerder nota van genomen dat melk wel degelijk essentiële bouwstenen bevat en zo kan bijdragen tot een adequate inname van essentiële voedingsstoffen.
De Jury heeft er tevens nota van genomen dat de reclame verwijst naar een website met meer informatie, onder meer wat betreft de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid melk en melkproducten.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame in kwestie niet van aard is om de gemiddelde consument te misleiden over de gevolgen van het drinken van melk.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: VLAM
Product/Dienst: Melk
Media: TV
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid, Andere
Initiatief: Consument
Categorie: Dranken
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  11/01/2012