Viva Cruises – Sophie Van De Vyver – 08/09/2023

Beschrijving van de reclame

De post op het Instagramaccount ‘sophisticatedbox’ bevat beelden van het cruiseschip in kwestie en de volgende tekst:
“Embarking on a new adventure as we swap ocean waves for river current !
Our first-ever Danube river cruise aboard the brand new VIVA TWO ship @vivacruises is a journey through culture, from Passau to Passau, with captivating stops in Austria (Vienna), Hungary (Budapest) and Slovakia (Bratislava)
Join us on this 7 days voyage through my stories (catch up on the highlights if you missed the beginning).
Have you ever experienced the charm of a river cruise?
Ad / @glenaki.travel.angels @vivacruises #presstrip
#vivacruises #rivercruise #danubecruise #passau #cruiselovers #travelblogging #cruisetravel #myvivamoments #checkin #rivercruiselife #vacayvibes #travelinspirations #wanderlusting #citytripping #wheretogonext #danuberiver”.

Motivering van de klacht(en)

De Engelstalige klager voerde aan dat deze influencer geen duidelijke vermelding aan het begin van haar post gebruikt om aan te geven dat dit reclame voor Viva Cruises is.

Standpunt van de adverteerder

De Jury heeft zowel de betrokken influencer als het betrokken bedrijf om een reactie verzocht.

De influencer was verwonderd te lezen dat zij een klacht kreeg over een reclame-gerelateerde post, daar zij te goeder trouw alle nodige regelgevingen voor influencers volgt.
In dit geval had zij nochtans duidelijk aangeven dat het om een perstrip ging met Ad / #presstrip maar wel onderaan in de caption.
Aangezien ze steeds in het Engels communiceert op haar Instagrampagina gebruikt ze steeds het woord Ad en niet Advertentie, maar ze heeft ondertussen de wijzigingen gedaan en nu Advertentie bovenaan in de caption gezet voor deze reclame-gerichte posts en stories.

Het PR-bureau van het betrokken bedrijf deelde mee dat het een samenwerking heeft gehad met deze influencer, waarbij de perspolicy werd medegedeeld waarin de geldende regulering inzake influencer marketing wordt vermeld en wordt gevraagd om deze te respecteren. Ondertussen heeft de influencer de post gecorrigeerd en “Advertentie” toegevoegd.

Jurybeslissing

De Jury heeft er nota van genomen dat de klager verwees naar een post op het Instagramaccount van de betrokken influencer en erop wees dat geen duidelijke vermelding aan het begin van de post gebruikt werd om aan te geven dat dit reclame voor het betrokken bedrijf is.

Zij heeft vastgesteld dat de post in kwestie beelden van het cruiseschip in kwestie bevat met daarbij eerst verschillende regels Engelstalige tekst en onder deze tekst de vermeldingen “Ad / @glenaki.travel.angels @vivacruises #presstrip” met erna een reeks andere hashtags.

De Jury heeft dit dossier onderzocht op basis van artikel 7 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel dat bepaalt dat marketingcommunicatie duidelijk als zodanig herkenbaar moet zijn, ongeacht de vorm en het gebruikte medium, en dat als een advertentie verschijnt in een medium dat nieuws of redactioneel materiaal bevat, ze zo moet worden voorgesteld dat ze makkelijk herkenbaar is als advertentie, en in het licht van de Aanbevelingen inzake influencer marketing.

Zij is van mening dat de betrokken post onvoldoende elementen bevatte opdat de commerciële relatie meteen duidelijk zou zijn voor de gemiddelde consument.

De Jury is derhalve van oordeel dat de betrokken commerciële communicatie niet duidelijk als zodanig herkenbaar was, op het moment van de klacht, ten aanzien van andere communicaties aanwezig op het account van de influencer.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft zij de betrokken partijen verzocht om de reclame te wijzigen en bij gebreke hieraan deze niet meer te verspreiden.

Dienaangaande heeft zij er terdege nota van genomen dat onmiddellijk na ontvangst van de klacht de vermelding “Advertentie” aan het begin van de post werd toegevoegd.

Hoewel de Jury deze snelle aanpassing op prijs stelt, en met name ook het feit dat, in overeenstemming met de voormelde Aanbevelingen, in plaats van een afkorting zoals “ad” een voluitgeschreven vermelding wordt gebruikt, vestigt zij er in dit verband echter tevens de aandacht op dat diezelfde Aanbevelingen eveneens voorzien dat de vermelding aan de taal van de boodschap of de doelgroep aangepast dient te zijn.

Zij heeft de betrokken partijen derhalve verzocht om de vermelding “Advertentie” aan het begin van de post te vervangen door de Engelstalige vermelding “Advertising”.

Gevolg

De influencer heeft de post onmiddellijk verder aangepast.

Adverteerder: VIVA CRUISES – SOPHIE VAN DE VYVER
Product/Dienst: Cruise
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Andere
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  08/09/2023