VISTAPRINT – 23/11/2011

Beschrijving van de reclame

De bij het tijdschrift Ciné Télé Revue gevoegde flyer vermeldt onder meer het volgende:
“500 cartes de visite haut de gamme + porte-cartes + tampon encreur = €5”.

Motivering van de klacht(en)

De klager heeft het adres gevolgd dat op de reclame vermeld wordt, maar is er niet in geslaagd om tot bij het aanbod te komen, zelfs na meerdere pogingen en door de vage richtlijnen te volgen die hij van het bedrijf per e-mail gekregen heeft.

Standpunt van de adverteerder

Een lezer van het magazine in kwestie kan via de speciale landingspagina van de website wel degelijk de drie producten – 500 premium visitekaartjes, een visitekaartjeshouder en een stempel – voor het bedrag van 5 euro bestellen. Ter staving hiervan bezorgde de adverteerder een uitgebreid document met printscreens van de verschillende stappen van het bestelproces. De adverteerder concludeert dat de reclame-uiting dan ook niet misleidend of in strijd met de IKK-Code is. De klacht dient derhalve als ongegrond te worden afgewezen.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de inhoud van de flyer die onder meer het volgende vermeldt: “500 cartes de visite haut de gamme + porte-cartes + tampon encreur = €5”.

De Jury heeft tevens kennis genomen van de reconstructie, door de adverteerder, van het bestelproces dat de consument na het invoeren van de in de flyer vermelde link doorloopt op de Vistaprint website en van de Vistaprint website zelf.

Naar aanleiding hiervan, heeft de Jury vastgesteld dat de in de aanbieding vermelde voorwerpen wel degelijk kunnen worden besteld voor het bedrag van 5 euro. De Jury heeft met name vastgesteld dat doorheen het bestelproces afdoende duidelijk wordt gemaakt dat hiertoe vereist is dat de diverse in de aanbieding vermelde voorwerpen worden aangevinkt en aldus aan de bestelling worden toegevoegd, ook indien deze voorwerpen binnen het kader van deze aanbieding niet worden aangerekend.

De Jury heeft derhalve geoordeeld dat deze reclame op dit punt niet misleidend is in de zin van de artikels 88 en 90 van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming en de artikels 3 en 5 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Met betrekking tot de manier waarop de verschuldigde BTW wordt aangegeven, heeft de Jury het advies ingewonnen van de FOD Economie over de draagwijdte met betrekking tot BTW van artikel 6 van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, naar luid waarvan de aangeduide prijs de door de consument totaal te betalen prijs moet zijn. Rekening houdend met dit advies, heeft de Jury geoordeeld dat de manier waarop in casu, in de verhouding tussen een consument en een onderneming, de verschuldigde BTW slechts wordt aangegeven op het einde van het bestelproces voor het totaalbedrag, strijdig is met deze bepaling.

Op dit punt heeft de Jury de adverteerder dan ook verzocht om de nodige wijzigingen aan te brengen in de reclame en op de site, en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden.

De adverteerder bevestigde de beslissing te zullen naleven en zijn Belgische site en bijbehorende reclame-uitingen te zullen aanpassen.

Adverteerder: VISTAPRINT
Product/Dienst: Visitekaartjes
Media: Magazine
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  23/11/2011