VISTAPRINT – 23/11/2011

Beschrijving van de reclame

Een e-mail met als onderwerp “Speciale aanbieding voor (naam ontvanger)” vermeldt onder meer het volgende:
“Gefeliciteerd, (...) Deze topaanbieding is speciaal voor u!”
“250 visitekaartjes + 1 luxe houder + 1 stempel = € 0”.
En onderaan, in kleinere letters:
“Exclusief BTW. Verzend- en verwerkingskosten, extra ontwerpopties en het uploaden van foto's/logo's niet inbegrepen, tenzij anders vermeld. Niet geldig op eerder geplaatste bestellingen. Bekijk de website voor meer details.”
De e-mail bevat onder meer ook afbeeldingen van de vermelde voorwerpen en het woord gratis in een blauwe cirkel.

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager gaat het over misleidende reclame:
1. 0 euro klopt niet, want er is geen enkele mogelijkheid dat men effectief deze visitekaartjes gratis ontvangt;
2. Er wordt “exclusief BTW” vermeld. De klager dacht dat prijzen naar consumenten gericht altijd de prijs inclusief BTW moeten vermelden;
3. De verzendkosten zijn verplicht en bovendien exclusief BTW vermeld.
Kortom: de goedkoopste manier om deze “GRATIS” visitekaartjes te ontvangen = 6,35 euro! (Langzaam 21 dagen onderweg aan 5,25 euro + 1,10 euro BTW).

Standpunt van de adverteerder

Met de e-mail en de hieraan gekoppelde speciale landingspagina kan een ontvanger van een dergelijke e-mail bij Vistaprint 250 gratis visitekaartjes, een gratis visitekaartjeshouder en een gratis stempel bestellen. Dat er verzendkosten en BTW in rekening worden gebracht, wordt allereerst duidelijk in de e-mail zelf vermeld. Daarnaast wordt de klant door de link ´Details over gratis aanbiedingen´ op de Vistaprint-website zowel gedurende het bestelproces als op de eindpagina met het totaaloverzicht, over de verzendkosten en de BTW geïnformeerd. Vistaprint heeft dan ook tijdig de essentiële informatie verstrekt die de gemiddelde consument nodig heeft om een geïnformeerd besluit over een transactie te nemen. Ter staving hiervan bezorgde de adverteerder een uitgebreid document met printscreens van de verschillende stappen van het bestelproces. De adverteerder concludeert dat de reclame-uiting dan ook niet misleidend of in strijd met de IKK-Code is. De klacht dient derhalve als ongegrond te worden afgewezen.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de inhoud van de e-mail die onder meer het volgende vermeldt: “Gefeliciteerd, (...) Deze topaanbieding is speciaal voor u! (...) 250 visitekaartjes + 1 luxe houder + 1 stempel = € 0” en onderaan, in kleinere letters, “Exclusief BTW. Verzend- en verwerkingskosten, extra ontwerpopties en het uploaden van foto's/logo's niet inbegrepen, tenzij anders vermeld. Niet geldig op eerder geplaatste bestellingen. Bekijk de website voor meer details.”.

De Jury heeft tevens kennis genomen van de reconstructie, door de adverteerder, van het bestelproces dat de consument na het doorklikken op de in de e-mail vermelde link doorloopt op de Vistaprint website en van de Vistaprint website zelf.

Naar aanleiding hiervan, heeft de Jury vastgesteld dat, voorzover de bestelling beperkt blijft tot de in de aanbieding vermelde voorwerpen – zonder daarbij te opteren voor bijkomende opties inzake de visitekaartjes en/of bijkomende voorwerpen – de in de aanbieding vermelde voorwerpen wel degelijk kunnen worden besteld voor het bedrag van 0 euro. De Jury heeft daarnaast vastgesteld dat het op het einde van het bestelproces als te betalen vermelde bedrag verzend- en verwerkingskosten betreft en dat dit ook aldus wordt aangegeven.

De Jury heeft derhalve geoordeeld dat deze reclame op deze punten niet misleidend is in de zin van de artikels 88 en 90 van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming en de artikels 3 en 5 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel. De Jury heeft bovendien geoordeeld dat deze reclame, op het vlak van het gebruik van het woord ‘gratis’, in overeenstemming is met artikel 91, 20° van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, dat toelaat om de onvermijdelijke kosten om in te gaan op het aanbod en het product af te halen dan wel dit te laten bezorgen, aan te rekenen.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Met betrekking tot de manier waarop de verschuldigde BTW wordt aangegeven, heeft de Jury het advies ingewonnen van de FOD Economie over de draagwijdte met betrekking tot BTW van artikel 6 van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, naar luid waarvan de aangeduide prijs de door de consument totaal te betalen prijs moet zijn. Rekening houdend met dit advies, heeft de Jury geoordeeld dat de manier waarop in casu, in de verhouding tussen een consument en een onderneming, de verschuldigde BTW slechts wordt aangegeven op het einde van het bestelproces voor het totaalbedrag, strijdig is met deze bepaling.

Op dit punt heeft de Jury de adverteerder dan ook verzocht om de nodige wijzigingen aan te brengen in de reclame en op de site, en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden.

De adverteerder bevestigde de beslissing te zullen naleven en zijn Belgische site en bijbehorende reclame-uitingen te zullen aanpassen.

Adverteerder: VISTAPRINT
Product/Dienst: Visitekaartjes
Media: E-mailing
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  23/11/2011