VISTAPRINT – 16/06/2010

Beschrijving van de reclame

Via e-mailing worden allerlei artikelen aangeboden, waaronder een gratis muismat (normaal 7,99€, nu gratis).

Motivering van de klacht(en)

Vistaprint adverteert met een promo die ze echter niet toekennen, hetgeen misleidende reclame is. Vistaprint beloofde een gratis muismat, maar rekent deze aan.

Standpunt van de adverteerder

Geen antwoord

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de klager een e-mailing ontvangen heeft waarin een gratis muismat wordt aangeboden en dat de klager is ingegaan op dit aanbod, doch dat deze muismat uiteindelijk werd gefactureerd. De klager ontving van de adverteerder het volgende antwoord “Vistaprint is niet aansprakelijk voor aanbiedingen die niet werken. We kunnen niet meer nagaan wat er fout is gegaan bij die korting berekening…”.

Gelet op voorgaande is de Jury van oordeel dat de emailing waarin een gratis muismat wordt aangeboden, misleidend is in de zin van de art. 88,4° en 91,20° van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming die het volgende bepalen:

Art. 88: Als misleidend wordt beschouwd een handelspraktijk die gepaard gaat met onjuiste informatie en derhalve op onwaarheden berust of, zelfs als de informatie feitelijk correct is, de gemiddelde consument op enigerlei wijze, inclusief door de algemene presentatie, bedriegt of kan bedriegen ten aanzien van een of meer van de volgende elementen, en de gemiddelde consument er zowel in het ene als in het andere geval toe brengt of kan brengen een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen :

4° de prijs of de wijze waarop de prijs wordt berekend, of het bestaan van een specifiek prijsvoordeel;

Art. 91,20° . Worden onder alle omstandigheden als oneerlijk beschouwd, de volgende misleidende handelspraktijken :

20° een product als « gratis », « voor niets », « kosteloos » en dergelijke omschrijven als de consument iets anders moet betalen dan de onvermijdelijke kosten om in te gaan op het aanbod en het product af te halen dan wel dit te laten bezorgen;

Op basis van de voornoemde bepalingen, heeft de Jury aan de adverteerder verzocht om deze reclame niet meer te verspreiden.

Bij gebreke aan hoger beroep en bij gebreke aan antwoord van de adverteerder werd toepassing gemaakt van art. 11 van het Juryreglement.

Vervolgens werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: VISTAPRINT
Product/Dienst: Drukwerk
Media: E-mailing
Onderzoekscriteria: Waarachtigheid, Wettelijkheid
Datum afsluiting:  16/06/2010