VISTA LIFE – ROULARTA MEDIA GROUP – 15/03/2021

Beschrijving van de reclame

In de rubriek “Gezond leven”, verschaft een artikel met de titel “De kracht van vitamine D” toelichting bij het onderwerp en haalt onder andere de naam van een voedingssupplement en van vitamine D-tabletten aan.
Aan het einde van het artikel de vermelding “Dit artikel valt onder de verantwoordelijkheid van Roularta Brand Studio en niet onder die van de redactie.”

Motivering van de klacht(en)

De klager verwees naar een artikel aan het einde van het dossier gezondheid. Hij vindt dat de opmaak ervan het onvoldoende onderscheidt van de voorgaande redactionele artikels en dat de vermelding aan het einde van het artikel misleidend is.

Standpunt van de adverteerder

De Jury heeft zowel het betrokken bedrijf Vista Life als het betrokken medium om een reactie verzocht.

Het bedrijf Vista Life verwees naar de Code over herkenbaarheid van native advertising en aanverwante commerciële communicatie van de JEP die criteria vooropstelt om te bepalen of een item een commerciële communicatie is of niet en die ook stelt dat niet alle inhoud in de media die een merk (zijn product Vista-D3 in casu) vermeldt ook meteen een commerciële communicatie uitmaakt.
Hij deelde mee dat uit de concrete omstandigheden duidelijk blijkt dat er geen sprake is van een publireportage:
- hij heeft niet betaald voor enige publicatie, noch heeft hij een vraag hiertoe ontvangen;
- hij heeft niet om de publicatie gevraagd;
- hij oefent geen controle uit op de inhoud van het artikel.
Het bedrijf haalde ook aan dat een concurrerend product in het artikel lovend genoemd wordt. Daardoor is het volgens hem duidelijk dat het artikel in kwestie een eigen redactionele keuze betreft.
Aangezien hij niet verantwoordelijk is voor het artikel is hij ook niet in een positie om een oordeel te vellen over de verwijzing naar Roularta Brand Studio.

Het betrokken medium voerde aan dat het artikel in kwestie geen commerciële communicatie betreft en dus geen voorwerp kan uitmaken van een beoordeling door de JEP.
Het medium deelde in dit verband het volgende mee:
- het artikel kwam tot stand op initiatief van Roularta HealthCare, een divisie van Roularta Media Group;
- deze zorgt af en toe voor de redactionele invulling van de ‘gezondheidsrubriek’ binnen o.m. het magazine Plus;
- het artikel in kwestie is volledig onafhankelijk en los van de in het artikel vermelde producent van het vitamine D-supplement, Vista Life, tot stand gekomen, en de uitgever heeft hiervoor geen enkele vergoeding ontvangen;
- in het artikel wordt daarenboven ook verwezen naar een ander vitamine D-supplement, afkomstig van een andere farmaceutische producent.
Met de vermelding onderaan het artikel heeft het magazine duidelijk willen maken dat dit artikel niet van de hand is van de gebruikelijke Plus redactie – niet meer en niet minder. De redactie van Roularta HealthCare had immers voor de opmaak van het kwestieuze artikel beroep gedaan op de interne diensten van Roularta Brand Studio. Hij betreurt, maar kan begrijpen dat dit bij het bredere lezerspubliek van het magazine enige verwarring of onduidelijkheid heeft gezaaid en zal stappen ondernemen om deze verwarring te vermijden.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de communicatie in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft onder meer vastgesteld dat deze communicatie onder de titel “De kracht van vitamine D” toelichting bij het onderwerp verschaft en onder andere de naam van een voedingssupplement en van vitamine D-tabletten aanhaalt.

Ingevolge de reacties van het betrokken medium en van het in de communicatie vermelde bedrijf, heeft zij er nota van genomen dat de communicatie in kwestie gepubliceerd werd op initiatief van één van de divisies van het betrokken medium zonder dat het genoemde bedrijf betrokken was bij de ontwikkeling van dit artikel en zonder controle van diens kant wat betreft de inhoud.

Zij heeft er eveneens nota van genomen dat de vermelding van een product van het bedrijf in kwestie gebeurde in een redactionele context en dat er geen sprake is geweest van enige vergoeding.

Gelet op het voorgaande, is de Jury van oordeel dat de communicatie die het voorwerp uitmaakt van de klacht redactionele inhoud betreft en geen reclame-inhoud die onder de bevoegdheid van de JEP zou vallen.

De Jury heeft zich derhalve onbevoegd verklaard in dit dossier.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: VISTA LIFE - ROULARTA MEDIA GROUP
Product/Dienst: Vitamine D
Media: Magazine
Onderzoekscriteria: Andere
Initiatief: Consument
Categorie: Voedingsmiddelen
Type beslissing: Andere
Datum afsluiting:  15/03/2021