VASTIAU GODEAU – 14/02/2007

Beschrijving van de reclame

Een tv-spot toont een man in een zetel die een masker en dwangbuis draagt en die onrustig heen en weer beweegt. Op de achtergrond bevinden zich ballonnen met de vermelding van “-15%, -20%, -35%, -40%, -60%”. Tekst onderaan + vrouwenstem : “SOLDES bij Vastiau Godeau tot -60%. Om gek van te worden ! Steenweg op Halle – E19 – Afrit 20”.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame getuigt van een gebrek aan respect tav zieke personen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat het nooit zijn bedoeling is geweest om personen te gebruiken, misbruiken of te stigmatiseren. De bedoeling van deze campagne was om de solden aan te prijzen en te verwijzen naar de omvangrijke kortingen die werden aangeboden. Hierbij werd de campagne gebaseerd op de veel gebruikte typformules zoals “het is om gek van te worden”, “hier word ik gek van”, “ik krijg er de kriebels van”. Hij stelde dat deze campagne nochtans door geen enkele zender geweigerd werd en bij hun keuring geen opmerkingen heeft gekregen. Tenslotte benadrukte hij dat hij te goeder trouw gehandeld heeft en verontschuldigt zich bij de personen die zich hierdoor zouden gekwetst voelen. De campagne is inmiddels beëindigd.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat deze spot inderdaad een scène bevat waarin een psychisch zieke persoon wordt opgevoerd in een dwangbuis om het “gek worden” te symboliseren. De Jury is van oordeel dat deze verwijzing naar zwakkere personen in onze maatschappij ter promotie van soldenprijzen en dus voor commerciële doeleinden niet getuigt van goede smaak. Daar dergelijke vorm van communicatie mensen kan kwetsen en negatieve reacties kan uitlokken, heeft de Jury gemeend een streng advies van voorbehoud te moeten formuleren overeenkomstig art. 4 van haar reglement.

Adverteerder: VASTIAU GODEAU
Product/Dienst: Solden
Media: TV
Initiatief: Consument
Categorie: Woning/meubilair
Type beslissing: Advies van voorbehoud
Datum afsluiting:  14/02/2007