VANDEN BORRE – 20/11/2007

Beschrijving van de reclame

Een banner bevat de volgende tekst: “Elders goedkoper? Wij betalen u het verschil terug! De garantie van de laagste prijs”. Deze banner klikt door naar een spotje aangaande de laagste prijs garantie.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame is misleidend : na aankoop vaatwasmachine bij VDB hebben we hetzelfde toestel goedkoper gezien bij Bestekeus. We hebben dit gemeld bij VDB, maar kregen het verschil niet terug.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder betreurde dat er een misverstand gerezen is over de toepassing van art. 2 van de Akte van Vertrouwen (garantie van de laagste prijs). Hij deelde de inhoud van art. 2 mee zoals deze terug te vinden is op de website, alsook de meer commerciële tekst. Hij benadrukte dat de tekst duidelijk vermeldt dat de laagste prijs garantie enkel van toepassing is op prijzen geafficheerd in een fysiek verkooppunt en niet voor prijzen geafficheerd op websites. Hij merkte op dat de klager verwijst naar de prijs van BesteKeus, hetgeen een pure webwinkel is. Op hun website vermelden zij wel een winkel in Turnhout, doch dit is louter een afhaalpunt, waar klanten na afspraak hun toestellen kunnen komen afhalen. Pure internetwinkels kunnen onmogelijk dezelfde waarborg en service garanderen (zij hebben geen voorraad, geen eigen dienst na verkoop, er is geen mogelijkheid om het toestel op voorhand te zien en de klanten krijgen geen advies van specialisten). Hij stelde dat anderzijds de echtheid van het aanbod niet te controleren is (hij zou terzake in het verleden al geconfronteerd geweest zijn met wanpraktijken). Hij stelde dat hij om die reden in het verleden beslist heeft dat de garantie van de laagste prijs niet geldt voor prijzen geafficheerd op websites en dat dit duidelijk in zijn communicatie vermeld wordt.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat deze klacht betrekking heeft op een banner/publicitaire vermelding onderaan op de eerste pagina van website van de adverteerder (“Elders goedkoper? Wij betalen u het verschil terug! De garantie van de laagste prijs”) met doorklik naar een filmpje dat de laagste prijs garantie toelicht.

De Jury merkt op dat op het einde van dit filmpje uitdrukkelijk wordt verwezen naar de volledige tekst van de Akte van Vertrouwen (vermelding: Lees de volledige voorwaarden) met doorklik naar een pagina waar enerzijds in de tekst (onder de titel “Terugbetaling van het verschil. Wanneer?) verduidelijkt wordt dat het om een fysiek verkooppunt in België dient te gaan (geen websites) en waar anderzijds tevens een rubriek aanwezig is die toegang geeft tot de “volledige tekst” van de Akte van Vertrouwen die dezelfde voorwaarde preciseert.

Gelet op wat voorafgaat, is de Jury van oordeel dat deze reclame niet van aard is om de consument te misleiden m.b.t deze voorwaarde tot terugbetaling.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: VANDEN BORRE
Product/Dienst: Akte van vertrouwen
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  20/11/2007