VANDEMOORTELE – 07/01/2014

Beschrijving van de reclame

Spot 1:
Man: “Heerlijk frituren met Vandemoortele. Vandaag maken we ... scampi fritti. Dag scampi’s.”
Scampi’s: “Dag. Hallo.”
Man: “We dippen de scampitjes door het deeg.”
Scampi’s: “Oh, wat is dat?”
Man: “We gooien ze in de friteuse.”
Scampi’s: “Hé, ho, ...”
Man: “En voilà, Italiaanse scampi fritti. Ook scampi’s houden van de frituuroliën van Vandemoortele. Ga naar onze facebookpagina en win een verrassende nieuwjaarsreceptie bij je thuis.”
VO: “Vandemoortele, dat is samen genieten.”

Spot 2:
Man: “Heerlijk frituren met Vandemoortele. Vandaag op het menu: kroketjes uit de diepvries. Dag kroketjes.”
Kroketten: “Hallo. Da’s koud eh.”
Man: “We gooien ze in de friteuse.”
Kroketten: “Dat doet deugd. Precies vakantie. Ja, gij krijgt al een kleurtje.”
Man: “En voilà, we hebben heerlijke goudgele kroketjes. Kroketjes houden van de frituuroliën van Vandemoortele. Ga naar onze facebookpagina en win een verrassende nieuwjaarsreceptie bij je thuis.”
VO: “Vandemoortele, dat is samen genieten.”

Motivering van de klacht(en)

De klager vindt de boodschap van de reclame schadelijk. Voeding verpersoonlijken, dat is doen geloven dat een menselijk wezen zich beter zou voelen als hij ondergedompeld wordt in kokende olie. Of het nu gaat over de masochistische connotatie of de minachting van de elementaire veiligheidsregels in verband met het grote gevaar van brandwonden, deze reclame lijkt hem van erg slechte smaak en doet hem denken aan de folteringen die opgelegd werden in de middeleeuwen. Hij durft zich niet in te beelden tot wat deze reclame gewetenloze of gestoorde mensen zou kunnen inspireren.

Standpunt van de adverteerder

De Jury heeft deze reclame onderzocht op basis van de artikels 4 en 6 van haar reglement (zie www.jep.be, rubriek “reglement”) die voorzien dat in geval van onontvankelijkheid, manifeste inbreuken of manifest gebrek aan inbreuken, de adverteerder niet wordt uitgenodigd zijn standpunt over te maken.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de radiospots respectievelijk mosselen, broccoli, kroketten en scampi’s die in het frituurvet gedompeld gaan worden in scène zetten.

De Jury heeft er nota van genomen dat de verpersoonlijkte voedingsmiddelen dit oliebad appreciëren.

De Jury is van mening dat deze spots op een ludieke manier receptideeën geven. Gelet op de humoristische en lichte toon van de radiospots is de Jury van oordeel dat de reclame noch wreedheid ten opzichte van dieren noch masochisme oproept.

De Jury is eveneens van oordeel dat de reclame niet aanzet tot gevaarlijk gedrag.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: VANDEMOORTELE
Product/Dienst: Frituurolie
Media: Radio
Initiatief: Consument
Categorie: Voedingsmiddelen
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  07/01/2014