UNITED DISTILLERS & VINTNERS – 04/05/1999

Beschrijving van de reclame

Met als titel “Een man, een vrouw, enkele ijsblokjes. Schudden” toont de affiche een glas gevuld met ijsblokjes, waarop het product gegoten wordt.

Motivering van de klacht(en)

De reclame wordt beschouwd als strijdig met de code inzake reclame voor alcoholhoudende dranken, nl. de bepaling die de verwijzing naar seksueel succes verbiedt.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat de reclame verwijst naar een intieme en aangename sfeer en naar het welbehagen van de koppels met St. Valentijn. In geen enkel geval wil hij benadrukken dat het product enig seksueel succes met zich mee kan brengen en de afbeelding legt trouwens de nadruk op de functionele kwaliteiten/merk eerder dan op emotionele waarden.

Jurybeslissing

De Jury heeft gemeend dat de reclame niet strijdig is met de code, nu zij geen enkel element bevat dat verwijst naar een verband tussen de consumptie van het product en seksueel succes, doch eerder een intieme en aangename sfeer suggereert wat toegelaten is overeenkomstig art. 5 van de code.

Adverteerder: UNITED DISTILLERS & VINTNERS
Product/Dienst: Baileys
Media: Affiche
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Categorie: Dranken
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  04/05/1999