UNILEVER – 17/05/2005

Beschrijving van de reclame

Een Tv spot toont achtereenvolgens verschillende beelden: het breken van chocolade met noten, een hand, noten, een man met een kaal hoofd waarover een hand streelt, een veer, een duif, een schouder, een mond die in het product in kwestie bijt en waarbij men het gekraak van de chocolade hoort. Ondertussen hoort men sensueel gefluister van een vrouwenstem die zegt: “séduire, toucher, Magnum 5 senses, 5 nouveaux parfums, édition limitée, réveillez vos sens. “

Motivering van de klacht(en)

Ieder beeld afzonderlijk heeft niets verwerpelijks, maar als men het ene beeld na het andere ziet leidt dit tot een aaneenschakeling die dicht aanleunt bij pornografie. Het gefluister in het Engels versterkt nog deze dimensie van aanzetting tot pornografie. De boodschap is duidelijk: een Magnum 5 eten kan u een orgasme bezorgen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat de bedoeling van zijn campagne er uitsluitend uit bestaat om aan de consument die sensuele beelden te tonen die de 5 sensaties (proeven, voelen, horen, zien, aanraken) vertalen die bij de mens kunnen teweeggebracht worden door het product te eten. Hij benadrukte dat deze spot geen obsceniteiten toont , niet kan geïnterpreteerd worden als pornografie en dat hij niet begrijpt hoe het gebruik van het woord “senses” in het Engels tot een eventueel pornografisch karakter van zijn reclame zou kunnen leiden,

Jurybeslissing

Rekening houdend met de huidige maatschappelijke evolutie, heeft de Jury gemeend dat deze beelden en geluid geen elementen bevatten die indruisen tegen de algemeen geldende fatsoensnormen.
Zij is tevens van oordeel dat deze spot niet het risico inhoudt om als pornografisch of als een aanzetting tot pornografie beschouwd te worden. De verwijten dienaangaande lijken haar niet gerechtvaardigd. Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire regels, heeft zij derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: UNILEVER
Product/Dienst: Magnum
Media: TV
Initiatief: Consument
Categorie: Voedingsmiddelen
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  17/05/2005