UNILEVER – 05/07/2006

Beschrijving van de reclame

Een Tv-spot toont twee voetbalteams bestaande uit oudere mannen. Eén team draagt truitjes waarop vooraan de Italiaanse vlag en het logo van Bertolli worden afgebeeld en achteraan “Italia”. Het andere team draagt zwart-wit truitjes met daarop “Ghana”. We zien hoe een man uit het Bertolli-team tegen de bal trapt en scoort.

Mannenstem : “Supporter voor Italië tegen Ghana tijdens hun eerste match van de wereldbeker. En als Italië wint, betaalt Bertolli al uw Bertolli aankopen terug van 12 juni. Afspraak in uw winkel op 12 juni. Bertolli. Viva l'Italia.”

Tekst in kleine lettertjes: “Terugbetaling: maximum 25 euro per gezin”.

Motivering van de klacht(en)

In de Tv-spot wordt gezegd dat Bertolli alle aankopen zou terugbetalen wanneer Italië de match van 12 juni zou winnen. Ik heb voor 100 euro Bertolli-producten aangekocht, maar volgens mijn collega's zou het niet kloppen dat alle aankopen terugbetaald worden. Bijgevolg is deze reclame misleidend.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat in de spot duidelijk vermeld wordt dat de terugbetaling maximum 25 euro per gezin bedraagt en dat de spot deel uitmaakt van een geheel van communicatiemiddelen (affiches in kranten, brochures in winkels, …) die allemaal duidelijk de informatie bevatten dat het aanbod beperkt was tot 25 euro per gezin. Hij verklaarde dat hij uitgaat van het principe dat de gemiddelde consument die geconfronteerd wordt met een reclameboodschap omtrent terugbetaling, zich de vraag stelt wat het maximumbedrag is. Hiervoor verwijst hij naar de collega's van de klager die duidelijk begrepen hadden dat het om een beperkt aanbod ging. Om deze redenen is hij ervan overtuigd dat deze aanbieding op voldoende duidelijke wijze gecommuniceerd werd.

Jurybeslissing

De Jury heeft deze reclame onderzocht en heeft vastgesteld dat de mededeling die aanduidt dat de terugbetaling beperkt is tot 25 euro per gezin niet voldoende leesbaar is voor een consument met een gemiddelde aandacht. Bijgevolg en teneinde elk risico op misleiding van de consument te vermijden, heeft de Jury aan de adverteerder de aanbeveling gedaan om in zijn toekomstige reclameboodschappen de duidelijkheid, de zichtbaarheid en de leesbaarheid van de vermeldingen te verbeteren door een lettertype te gebruiken dat groot genoeg is om een vlotte leesbaarheid te garanderen zonder dat de kijker moet wachten op een heruitzending van de reclameboodschap om de volledige vermelding te kunnen lezen.

Wat de titel die recht geeft op terugbetaling betreft, heeft de Jury de aandacht van de adverteerder gevestigd op de voorwaarden die bepaald zijn in artikel 57,3° (a+b) en 59 (inschrijving) van de WHPC.

De adverteerder bevestigde dat hij een positief gevolg zal verlenen aan de aanbeveling van de Jury door in zijn toekomstige reclameboodschappen de duidelijkheid, de zichtbaarheid en de leesbaarheid van de vermeldingen inzake beperkt aanbod te verbeteren. Hij bevestigde eveneens dat hij de voorwaarden van art. 57 en 59 van de WHPC heeft nageleefd. Wat het inschrijvingsnummer betreft, heeft hij er zich toe verbonden dit te vermelden in het kader van toekomstige promotionele acties.

Adverteerder: UNILEVER
Product/Dienst: Bertolli
Media: TV
Initiatief: Consument
Categorie: Voedingsmiddelen
Datum afsluiting:  05/07/2006