UNIGLOBE TRAVEL – 05/10/2010

Beschrijving van de reclame

De tekst van de advertentie van Uniglobe Travel luidt als volgt:

VROEGBOEKACTIE
BOEK TOT 26/09/10 JE VLIEGTICKET AAN KNOTSGEKKE PRIJZEN
MEER DAN 400 TARIEVEN OP WWW.UNIGLOBE.BE, gevolgd door een lijst met bestemmingen en tarieven (bv Buenos Aires VA €609)

Daaronder in kleine letters: Tarieven volgens beschikbaarheid en onder voorwaarden. Geldig vanaf 28/08. vanaf prijzen incl. Taksen en toeslagen berekend op 16/08. Excl. €10 dossierkost per persoon.

Onderaan: KOM SNEL LANGS IN 1 VAN ONZE 19 REISKANTOREN OF BEL (telefoonnummer).

Vermelding van de website: www.uniglobe.be gevolgd door logos van vliegmaatschappijen en van creditcarddiensten.

Motivering van de klacht(en)

De reclame in kwestie is bedrieglijk, omdat de tarieven in kwestie niet bestaan. De bedrijven in kwestie melden wel steeds dat de tarieven afhankelijk zijn van beschikbaarheid, maar wanneer die beschikbaarheid in feite onbestaande is, meent de klager dat het om bedrieglijke reclame gaat.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde volgende informatie mee:

1.Hij voert 2x per jaar een vroegboek-actie, waarbij airlines hem speciale tijdelijke promo-tarieven beschikbaar stellen. Deze tarieven zijn enkel geldig indien geboekt in een gelimiteerde tijdsperiode; ook de mogelijke reisperiode is strikt bepaald. Deze tarieven zijn enkel boekbaar in een welomschreven boekingsklasse, zijn door de band niet wijzigbaar of terugbetaalbaar.

2. Het zijn de airlines zelf die hun ‘inventory’ beheren. Zij bepalen welke klasse zij openstellen voor verkoop en wanneer. Deze zaken worden beheerd door het Yield-departement van de airline. Naargelang de evolutie van de boekingen op een bepaalde vlucht kunnen zij beslissen om bepaalde lagere boekingsklasses open te stellen dan wel te sluiten. De ervaring van de adverteerder leert hem dat de airlines beide zaken doen op zeer regelmatige basis. Hij wordt hier vooraf niet over geïnformeerd en kan hier ook niets aan veranderen. Hij kan enkel die tickets verkopen die op dat moment beschikbaar worden gesteld in de markt. Als een tarief zeer interessant is, dan zullen de boekingen veelvuldig zijn en is het eveneens logisch dat, na verloop van tijd, het aantal nog beschikbare plaatsen of reisdata beperkt is.

3. In dit specifieke geval was het tarief waarnaar verwezen wordt een promotioneel tarief hem beschikbaar gesteld door British Airways (BA). Het handelt hier om een tarief te boeken in Q-klasse. Hij bevestigde dat dit tarief nog boekbaar was (op datum van 14/09/2010) dit terwijl de vroegboek-actie reeds begon per 26/8/2010 en de klacht werd ingediend per 11/9/2010. De adverteerder voegde printscreens toe van zijn reservatiesysteem om aan te tonen dat dit tarief nog boekbaar was.

4. De adverteerder weerlegt eveneens de aantijging dat hij enige vorm van misleidende reclame zou voeren/gevoerd heeft. Hij benadrukte dat hij er trouwens geen enkel belang bij heeft om promotie te voeren voor een tarief dat hij niet kan verkopen. De adverteerder zou wel de kosten voor marketing maken maar geen inkomsten genereren.

Jurybeslissing

De Jury heeft er nota van genomen dat er op datum van 14 september 2010 er effectief nog tickets (voor Buenos Aires) boekbaar waren aan het tarief zoals aangekondigd werd in de advertentie die verschenen is op 4 september 2010. De Jury heeft derhalve gemeend om dienaangaande geen opmerkingen te moeten formuleren.

De Jury heeft er tevens nota van genomen dat het de airlines zelf zijn die hun inventory beheren en bepalen welke klasse zij openstellen voor verkoop en wanneer. Naargelang de evolutie van de boekingen op een bepaalde vlucht kunnen zij beslissen om bepaalde boekingsklasses open te stellen dan wel te sluiten.

Het aantal beschikbare plaatsen kan dus sterk en snel evolueren. De Jury heeft opgemerkt dat in de advertentie het volgende vermeld wordt in kleine lettertjes “ Tarieven volgens beschikbaarheid en onder voorwaarden…., 10€ dossierkosten per persoon”.

De Jury is van oordeel dat deze vermeldingen (zowel mbt beschikbaarheid als mbt de dossierkosten)groter dienen vermeld te worden in de advertentie zodat deze duidelijk leesbaar en goed zichtbaar zouden zijn, dit om misleiding van de consument te vermijden.

Op basis van art 5§2 en 88 van de wet betreffende de marktpraktijken en consumentenbescherming, alsook art 3 en 5 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel, heeft de Jury aan de adverteerder verzocht om deze advertentie te wijzigen en bij gebreke daaraan deze niet meer te verspreiden.

De adverteerder heeft bevestigd dat hij de Jurybeslissing zal naleven.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: UNIGLOBE TRAVEL
Product/Dienst: Vroegboekactie
Media: Dagblad
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  05/10/2010