TOYOTA SEGERS LEUVEN – 07/08/2009

Beschrijving van de reclame

Reclame-inlassing (260x188) in Passe-Partout voor Toyota.

Motivering van de klacht(en)

De reclame vermeldt de vermeldingen inzake CO2-uitstoot en brandstofverbruik in een lettergrootte die veel kleiner is dan hoofdboodschap in deze reclame, hetgeen strijdig is met het K.B. van 5 september 2001 en art. 5 van de Febiac code.
 

Standpunt van de adverteerder

Adverteerder deelt het formaat (260 mm x 188mm) en de lettergrootte (2,85 mm onderkast letters en 3,5 mm voor kapitalen) mee.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de lettergrootte van de vermeldingen inzake CO2-uitstoot en brandstofverbruik (3,5 mm voor de hoofdletters en 2,85 mm voor de kleine letters) kleiner is dan hetgeen terzake voorgeschreven is door art. 5 van de Febiac code (3 mm).

Voor deze vermeldingen dienen alle letters (hoofdletters+kleine letters) de voorgeschreven lettergrootte (in casu:3 mm) te respecteren. Deze advertentie is derhalve strijdig met het K.B. van 05/09/2001 en met de Febiac-code.

De Jury heeft derhalve aan de adverteerder verzocht om deze advertentie te wijzigen door ze in overeenstemming te brengen met het K.B van 05/09/2001 en art 5 van de Febiac code en intussen deze reclame niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd dat hij de Jurybeslissing zal naleven.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: TOYOTA SEGERS LEUVEN
Product/Dienst: Toyota Avensis
Onderzoekscriteria: Wettelijkheid, Milieu, Andere
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  07/08/2009