TOYOTA – 31/01/2012

Beschrijving van de reclame

Voice-over : « Feit: tot 50 km/u verbruikt een Toyota Hybride niets. Soms volstaan feiten om te overtuigen. » en « Hybride, straffer dan diesel ».

Motivering van de klacht(en)

Dit is leugenachtige reclame. Hun hybride zal natuurlijk gedurende een korte periode geen druppel brandstof verbruiken, maar eens de batterijen leeg zijn, zal de auto wel verbruiken en tot die snelheid rijdt hij enkel op elektriciteit of gebruikt hij energie die in de batterij is opgeslagen. Deze energie groeit niet aan de bomen en de auto is ofwel opgeladen met een stekker, ofwel zal de auto tijdens het rijden op brandstof een deel van de energie gebruiken om de batterijen op te laden.
Laten geloven dat je wanneer je minder dan 50 km/u rijdt nooit moet tanken zoals gezegd wordt in de reclame is in ieder geval bedrog.

Standpunt van de adverteerder

Het doel van deze campagne is om het publiek te sensibiliseren op het vlak van de in België heersende « alles op diesel » problematiek, vandaar de slogan « hybride straffer dan diesel ».

De radiocampagne bestaat uit twee thema’s waarvan er een vermeldt dat « tot 50km/u een Toyota hybride niets verbruikt ».

Volgens de adverteerder is de reclameboodschap niet leugenachtig.

Vooreerst moet de werking van de hybridetechnologie van Toyota verduidelijkt worden : geen van de Toyota hybrides (behalve de Prius- Plug-in die in september op de markt komt) hebben een “stekker” en zij worden niet opgeladen aan het elektriciteitsnet. De batterijen worden opgeladen tijdens het remmen of tijdens het rijden (recuperatie van energie bij snelheidsvermindering of, al naargelang het geval, met behulp van de brandstofmotor). De auto vertrekt systematisch op de elektrische motor en de brandstofmotor komt daar slechts (de twee motoren werken dan samen) in de volgende gevallen bij:
1. Lege batterij
2. Grote versnelling
3. Een snelheid hoger dan 50 km/u
4. Moeilijke klimatologische omstandigheden

De betrokken hybride voertuigen hebben dus wel degelijk als heel specifiek en voor de consument interessant kenmerk dat ze, tot 50 km/u, kunnen rijden enkel op basis van de energie geleverd door hun batterijen en dus qua brandstof niets verbruiken. Of de wagens beneden 50 km/u volledig of gedeeltelijk op elektriciteit rijden, hangt af van de rijstijl en van verschillende externe factoren (buitentemperatuur, soort baan ...).

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de spot het volgende vermeldt « tot 50 km/u verbruikt een Toyota Hybride niets ».

Naar aanleiding van het antwoord van de adverteerder, heeft de Jury er nota van genomen dat de Toyota hybrides kunnen rijden enkel op basis van de energie geleverd door hun batterijen en dus qua brandstof niets verbruiken.

De Jury heeft eveneens genoteerd dat de batterijen worden opgeladen tijdens het remmen of tijdens het rijden (met name met behulp van de brandstofmotor). Of enkel en alleen de elektrische motor of eveneens de brandstofmotor wordt gebruikt, hangt af van de rijstijl maar ook van een reeks externe factoren die onafhankelijk zijn van de bestuurder.

Op basis van wat voorafgaat, is de Jury derhalve van oordeel dat de bewering in kwestie op een te absolute manier is geformuleerd en van aard is de consument te misleiden.

Op basis van artikels 88 en 90 van de wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming en artikels 3 en 5 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht deze reclame te wijzigen en bij gebreke daaraan deze niet meer te verspeiden.

Gevolg

De adverteerder heeft de radioverspeiding van de spot stopgezet en zal het andere reclamemateriaal dat deze slogan vermeldt aanpassen.

Adverteerder: TOYOTA
Product/Dienst: Toyota Hybride
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  31/01/2012