TOYOTA – 26/06/2018

Beschrijving van de reclame

Voice-over spot 1:
“Lexus biedt een volledig gamma zelfopladende luxehybrides als slim alternatief voor diesel. Zelfopladend betekent: geen stekker nodig. Als professionele gebruiker geniet u van een lagere belasting op voordeel van alle aard en een fiscale aftrekbaarheid tot 90%. Ontdek nu ons volledige gamma hybride luxe-SUV’s en geniet van uitzonderlijke voorwaarden tijdens de Lexus Hybrid Exclusive Days van 11 tot 16 juni in het officiële Lexus dealernet. Alle info op lexus.be.”

Voice-over spot 2:
“Lexus biedt een volledig gamma zelfopladende luxehybrides als volwaardig alternatief voor diesel. Tijdens de Lexus Hybrid Exclusive Days geniet u bovendien van interessante condities. Zo is er de nieuwe speciale serie Shadow Edition beschikbaar op Lexus NX en Lexus RX met extra vrijgevige uitrusting en een klantenvoordeel tot 7.320 euro. Ontdek ze tijdens de Lexus Hybrid Exclusive Days van 11 tot 16 juni. Alle info op lexus.be.”

Voice-over spot 3:
“Lexus biedt een volledig gamma zelfopladende luxehybrides als volwaardig alternatief voor diesel. Zelfopladend betekent ook geen stekker nodig en tijdens de Lexus Hybrid Exclusive Days geniet u bovendien van interessante condities en ontdekt u verschillende nieuwigheden. Zo is er de nieuwe Lexus RXL met 7 zitplaatsen en een extra ruime koffer. Ontdek hem tijdens de Lexus Hybrid Exclusive Days van 11 tot 16 juni in het officiële Lexus dealernet. Alle info op lexus.be.”

Motivering van de klacht(en)

De klager deelde mee dat Lexus zijn wagens adverteert als “zelfopladend” en dat men hiermee bedoelt dat de hybridewagens op de een of andere manier zichzelf aandrijven. Hij verwees naar de website van de adverteerder en haalde aan dat er nergens verduidelijkt wordt wat precies bedoeld wordt met “zelfopladend”. Het is moeilijk te contesteren dat de term “zelfopladend” foutief wordt gebruikt, aangezien de term nergens gedefinieerd is.
Het is volgens hem echter een zeer suggestieve term, waarbij men het vermoeden wekt dat dit een evolutie is van de plug-in hybride die men “manueel” moet opladen. De werkelijkheid is echter dat er niets fundamenteel anders is aan de Lexus hybride wagens, vergeleken met andere conventionele hybrides. De aandrijving werkt inderdaad op het principe van regeneratieve remenergie en een benzinemotor die gedeeltelijk een batterij oplaadt, maar alle energie wordt nog steeds gegenereerd door een benzinemotor. Het resultaat is dat indien men aan een constante snelheid rijdt op de autosnelweg, men exact dezelfde hoeveelheid benzine verbruikt en CO2 uitstoot, als met een niet-hybride wagen. Dit is zeer verschillend van de plug-in hybride wagens die gedeeltelijk elektriciteit uit het net halen (en dus gedeeltelijk uit hernieuwbare energie).
De klager vindt derhalve dat de reclame misleidend is.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder reageerde als volgt op de verschillende punten van de klacht:

- “Er wordt nergens verduidelijkt wat precies bedoeld wordt met zelfopladend”
In casu gaat het over een campagne met verspreiding via de radio, een medium met een beperking in tijd waardoor het niet mogelijk is alle informatie op te nemen. Om hieraan tegemoet te komen verwijzen de radiospots stelselmatig naar de website waar alle nodige informatie kan gevonden worden. Een uitgebreide uitleg omtrent de precieze draagwijdte van de term “zelfopladend” is beschikbaar via lexus.be in het submenu dat op de homepage bereikbaar is onder de naam ‘Hybride Technologie’.
De adverteerder verwijst naar artikel VI.99 § 3 Wetboek Economisch Recht waar duidelijk te lezen is dat één en ander niet als misleidende handelspraktijk beschouwd kan worden indien het voor de handelspraktijk gebruikte medium beperkt is in tijd en ruimte, maar voldoende maatregelen werden genomen om alle nodige informatie langs andere wegen aan de consument beschikbaar te stelen. Hij is dan ook de mening toegedaan dat zijn reclame geenszins misleidend is.

- “(…) suggestieve term, waarbij men het vermoeden wekt dat dit een evolutie is van de plug-in hybride die men ‘manueel’ moet opladen.”
Vooreerst verwijst de adverteerder naar de Jurybeslissing ingevolge een klacht over hetzelfde onderwerp in januari 2015 (TOYOTA 27/01/2015) en later ook in april 2017 (TOYOTA 24/04/2017).
Hij deelde dan mee dat de term ‘zelfopladend’ inderdaad op het feit duidt dat men als gebruiker niet manueel moet opladen aan een stopcontact. De tussenkomst van de bestuurder is hiervoor, buiten het besturen van de wagen, niet nodig. Hij maakt echter nergens een vergelijking met de plug-in technologie noch beweert hij dat dit een verdere evolutie is van de plug-in technologie.
Zijn boodschap is gebaseerd op marktonderzoek dat aantoont dat een groot deel van zijn doelpubliek niet bekend is met zijn technologie en er automatisch van uitgaat dat elk hybride voertuig steeds aan een stopcontact moet opgeladen worden. Het is net om het verschil te duiden tussen de plug-in hybrides en zijn technologie, dat de term ‘zelfopladend’ gebruikt wordt. In een aantal versies van de radiospot wordt dit bovendien extra verduidelijkt door de toevoeging ‘geen stekker nodig’ (in het Frans als ‘pas besoin de prise de courant’). Als de luisteraar van de spot dan toch nog twijfels had, kon deze eenvoudig een antwoord vinden op de website.

- “Het resultaat is dat indien men aan een constante snelheid rijdt op de autosnelweg, men exact dezelfde hoeveelheid benzine verbruikt en CO2 uitstoot, als met een niet-hybride wagen. Dit is zeer verschillend van de plug-in hybride wagens (…)”
Ook hier wenst de adverteerder te benadrukken dat de reclame er vooral toe gericht is de hybridewagen voor te stellen als een alternatief voor dieselwagens en dat hij zich geenszins negatief noch denigrerend uitlaat ten opzichte van plug-in wagens.
Deze stellingname van de klager is daarenboven onjuist, aangezien het rendement van zijn benzinemotoren beter is dan heel wat vergelijkbare niet-hybride modellen. De klager haalt dit bovendien aan om een vergelijking te maken met de plug-in hybrides, waarbij net bij die plug-in technologie bij het opnieuw opladen tijdens langere ritten aan hogere snelheid (zoals op de autosnelweg) potentieel meer benzine wordt verbruikt en zo meer CO2-uitstoot wordt gecreëerd. Dit komt doordat de benzine- of dieselmotor op vraag van de bestuurder van een plug-in hybride meer energie levert om de batterij opnieuw op te laden waardoor het voordeel van het opladen via het elektriciteitsnet teniet wordt gedaan. Bij de zelfopladende technologie van de adverteerder wordt daarentegen enkel restenergie gebruikt om de batterij op te laden.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de verschillende radiospots in kwestie.

Zij heeft vastgesteld dat de spots beginnen met “Lexus biedt een volledig gamma zelfopladende luxehybrides als volwaardig alternatief voor diesel.”, dat in sommige van de spots ook vermeld is dat zelfopladend betekent dat er geen stekker nodig is en dat de spots met “Alle info op lexus.be” eindigen.

De Jury heeft ook vastgesteld dat op de website waarnaar de radiospots verwijzen informatie en uitleg beschikbaar is over de manier waarop de batterij zich oplaadt, door onder meer te vermelden dat een benzinemotor ondersteuning aan de elektromotor biedt en dat een zelfopladende hybride van Lexus zichzelf tijdens het rijden oplaadt zonder stekker.

De Jury is van mening dat deze informatie door de gemiddelde consument gemakkelijk op de website te vinden is.

Naar aanleiding van het antwoord van de adverteerder heeft de Jury er nota van genomen dat de bedoeling van de boodschap en van het woordgebruik ‘zelfopladend’ is om voor zijn doelpubliek duidelijk te maken dat zijn hybride voertuigen niet aan een stopcontact moeten opgeladen worden.

De Jury is van mening dat de reclames in kwestie ertoe strekken om de hybridevoertuigen van de adverteerder voor te stellen als een alternatief voor dieselwagens en dat ze niet beweren dat dit een verdere evolutie is van de plug-in technologie. Volgens de Jury maken de spots geen vergelijking met de plug-in technologie en laten zij zich niet negatief noch denigrerend uit ten opzichte van plug-in wagens.

Wat betreft de positie van de klager met betrekking tot het misleidende karakter van de reclame, verwijst de Jury naar haar beslissingen inzake reclames van Toyota (TOYOTA 27/01/2015 en TOYOTA 24/04/2017), die geraadpleegd kunnen worden op haar website.

De Jury is van mening dat, in dit geval, de radiospots opnieuw de uitdrukking gebruiken volgens dewelke de hybrides van de adverteerder ‘zelfopladend’ zijn in de zin dat de tussenkomst van de bestuurder, buiten het besturen van de wagen, niet nodig is en dat de teksten op de website informatie en uitleg geven over de draagwijdte van deze term.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclames in kwestie geen misbruik maken van de goedgelovigheid van de consumenten en hun gebrek aan ervaring of kennis niet uitbuiten en niet van aard zijn om de gemiddelde consument te misleiden wat betreft de karakteristieken van de hybridebatterij van de voertuigen in kwestie.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: TOYOTA
Product/Dienst: Lexus Hybride
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  26/06/2018