TOYOTA – 22/02/2010

Beschrijving van de reclame

Spot 1
Mannenstem: “Zeg, Sofie, gij ziet er goed uit voor uw 50” (geluid van een slag, “Au” en terugspoeling).
Mannenstem: “Zeg Sofie, gij ziet er goed uit voor uw 30”.

Spot 2
Mannenstem: “Zeg Veerle, dat is wel nen toffe hè, uw vader.” (geluid van een slag, “Au” en terugspoeling).
Mannenstem: “Zeg Veerle, dat is wel nen toffe hè, uwe man”.

Voice over: “Je zou altijd een tweede kans moeten krijgen, daarom verlengt Toyota zijn salonvoorwaarden tot 28 februari. Met 5 jaar waarborg, 5 jaar bijstand en 5 jaar onderhoud. Met overheid- en recyclagepremies en met speciale series. Een totaal voordeel tot 23%. Grijp die kans nu bij Toyota.”

Motivering van de klacht(en)

De koppeling van de Toyota van de klager is na 3 jaar in panne gevallen en Toyota heeft geweigerd om ook maar iets te doen daar de koppeling uitgesloten wordt bij de garantie van 5 jaar. De reclame van Toyota is misleidend daar er uitsluitingen zijn die niet vermeld worden in de radio spot.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder heeft meegedeeld dat daar de herstelling van de koppeling van de klager (na 3 jaar) blijkbaar niet werd opgenomen in de garantie, de klager klaagt over het feit dat de garantievoorwaarden niet expliciet vermeld zijn in radioboodschap in kwestie.

De adverteerder heeft benadrukt dat het gaat over een algemene boodschap over de saloncondities met, onder andere, een verwijzing naar de garantie van 5 jaar. Het gaat geenszins om een specifieke reclame voor de garantie. In de reclame in kwestie wordt er verwezen naar 5 jaar bijstand, 5 jaar onderhoud, overheidspremies, recyclagepremie en naar de speciale series in het algemeen. Het spreekt derhalve voor zich dat men niet alle voorwaarden moet opnemen voor dergelijke garantie.

Als een reparatie niet gedekt wordt door de garantie, houdt dat in dat het gaat over een externe oorzaak zoals het gebruik of slijtage, wat nooit (bij geen enkele constructeur) inbegrepen is in de garantie. Zoals elke consument weet, vloeit dit voort uit de aard zelf van een garantie.

De adverteerder voegde eraan toe dat deze consument goed op de hoogte was dat de herstelling van zijn koppeling na drie jaar niet meer gedekt was door de garantie daar de garantievoorwaarden zeer specifiek aan elke consument worden meegedeeld op het moment van bestelling van zijn wagen en hij heeft een garantiecertificaat gekregen en een garantieboekje bij zijn auto.

Gelet op wat voorafgaat, heeft de adverteerder gemeend dat de reclame in kwestie helemaal niet misleidend is en geenszins de indruk geeft dat de garantie eveneens de gevolgen van slijtage of duidelijke externe oorzaken zou dekken. Bovendien gaat het over een algemene reclame voor de salonvoorwaarden van Toyota, zonder dat de consument de indruk kan hebben dat het gaat over een specifieke reclame voor de garantie van 5 jaar, waarin alle voorwaarden worden opgenomen.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de radiospots een reeks voordelen en de verlenging van de salonvoorwaarden bij Toyota aankondigen.

De Jury heeft eveneens vastgesteld dat de voordelen waarvan sprake onderhevig zijn aan voorwaarden. In dit opzicht, heeft de Jury vastgesteld dat de spot uitnodigt om langs te gaan bij Toyota (“ Rendez-vous chez Toyota / NL: Grijp die kans nu bij Toyota.”), maar dat de spot niets vermeldt aangaande de voorwaarden. De Jury is derhalve van oordeel dat de adverteerder ervoor moet zorgen dat het duidelijk is voor de consument dat deze voordelen onderhevig zijn aan voorwaarden om elk risico op misleiding van de consument te vermijden, dit overeenkomstig art. 94/7 van de wet op de handelspraktijken.

Gelet op wat voorafgaat, heeft de Jury aan de adverteerder verzocht om de spots te wijzigen, en bij gebreke daaraan, deze niet meer te verspreiden.

De adverteerder heeft bevestigd dat de spots niet langer uitgezonden worden ingevolge de Jurybeslissing. Hij bevestigt eveneens dat de spots zullen gewijzigd worden voor de toekomst (toevoeging van de vermelden ‘offre soumises à conditions. Voir Toyota.be’)

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: TOYOTA
Product/Dienst: Toyota
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  22/02/2010