TIENSE SUIKERRAFFINADERIJ – 16/10/2013

Beschrijving van de reclame

De advertentie toont een tekening van een vrouw die op een tafel leunt, met daarbij een tekstballon waarin onder meer te lezen staat: “Dan verbrand ik 6 calorieën.”.
Onderaan staat te lezen: “6 calorieën. Zo lekker weinig.”.
Op de tafel wordt een doos van het product afgebeeld, met daarop onder meer: “6 kcal”.

Motivering van de klacht(en)

De klager haalt aan dat tussen de 6 calorieën die in de reclame worden vermeld en de op de afgebeelde doos vermelde 6 kilocalorieën een verschil van een factor 1000 bestaat.
Voor een bedrijf dat in zijn jaarverslag aangeeft dat het honderden hoogopgeleiden in dienst heeft, geeft dit hem de indruk dat dit niet zomaar een vergissing is maar een bewuste misleiding van de consument. Als men dan toch specifiek de term caloriën wil behouden, vindt de klager dat men moet vermelden dat het 6000 calorieën betreft.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat het klopt dat de exacte meeteenheid van energetische waarde de kcal is. Dat is trouwens de eenheid die hij gebruikt op al zijn etiketten en verpakkingen om de exacte energetische waarde van zijn light klontje aan te geven (6 kcal).

In het dagdagelijkse taalgebruik is niettemin na verloop van tijd de calorie een belangrijke plaats gaan innemen en men gebruikt de term “calorie” om kcal aan te duiden. De verwarring lijkt in verband te staan met het bestaan van een oude eenheid, de “grote calorie” of “Calorie”, die overeenkomt met 1 kcal.

De term “calorie” wordt vandaag algemeen gebruikt in de dieetleer en door voedingsdeskundigen om 1 kcal aan te duiden. Men spreekt bijvoorbeeld van “een dieet van 2000 calorieën” en de voedingswaarde van voedingsmiddelen wordt algemeen uitgedrukt op deze vereenvoudigde manier (“ een appel vertegenwoordigt 70 calorieën”) om zich aan te passen aan het begrip van het grote publiek zonder hen te verplichten tot hersengymnastiek met meerdere nullen.

Daarom heeft de adverteerder de beslissing genomen om, op alle officiële voedingstabellen en cijfermatige etiketten van zijn verpakkingen, op rigoureuze wijze kcal te gebruiken, maar om in zijn communicatie voor het “grote publiek” de term calorieën te gebruiken die beter begrepen wordt door de consument en in lijn is met de woordenschat van diëtisten.

Jurybeslissing

De Jury heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder nota van genomen dat, hoewel de correcte eenheid van energie de “kcal” is, deze term in het dagdagelijks taalgebruik en dat van nutritionisten en diëtisten is verdrongen door de term “calorie”. De term “calorie” stemt met andere woorden doorgaans overeen met “1 kcal”.

De Jury heeft tevens nota genomen van het antwoord van de adverteerder volgens hetwelk deze om die reden de beslissing heeft genomen om enerzijds, in de officiële voedingstabellen en op de verpakkingen, steeds “kcal” te gebruiken, maar om anderzijds, in zijn communicatie naar het grote publiek toe, de term “calorie” te gebruiken, die beter begrepen wordt door de consument en in lijn ligt met het woordgebruik van diëtisten.

Gegeven deze context is de Jury van oordeel dat de reclame niet van aard is om de consument te misleiden op dit punt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: TIENSE SUIKERRAFFINADERIJ
Product/Dienst: Ti’light
Media: Magazine
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Categorie: Voedingsmiddelen
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  16/10/2013