THALYS – 14/12/2011

Beschrijving van de reclame

Op de website van de NMBS vindt men een aankondiging met volgende tekst: « Reis met Thalys aan uitzonderlijke prijzen! Parijs vanaf 25€ in 1u22 »
« Brussel-Parijs vanaf 25€*
Geldig voor reizen van 2 januari tot 30 maart 2012
*Tarief Smoove/End Of Year voor een enkele reis met vertrek in Brussel-Zuid, onder voorbehoud van beschikbaarheid. ».
Onderaan de pagina, onder « Thalys Eindejaarsaanbieding:voorwaarden » : « Geldig voor een enkele reis met Thalys tussen 2 januari en 10 maart 2012
Aanbod geldig zolang er plaatsen beschikbaar zijn in deze prijsklasse. ».

Motivering van de klacht(en)

Thalys en de NMBS bieden treinreizen tussen Brussel en Parijs aan voor een prijs van 25 euro. Zelfs door goed te zoeken is het onmogelijk om een dergelijk tarief te vinden. De consument wordt in de maling genomen en deze reclame is misleidend.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder heeft allereerst verduidelijkt dat de meegedeelde advertentie afkomstig is van de website van de NMBS en niet van de eigen website, en dat hij dus niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor eventuele vergissingen die op die website zouden voorkomen.

Echter, in de mate dat de klacht inderdaad over een product van Thalys gaat, heeft hij de volgende elementen meegedeeld:
• Zoals aangeduid op de meegdeelde screenshot (met uitzondering van de typefout in de einddatum die uiteraard 2012 moest zijn en niet 2011) richt de promotie in kwestie zich op treinreizen van 2 januari 2012 tot 10 maart 2012, en niet tot 30 maart zoals aangeduid op de website van de NMBS. Thalys heeft hen gevraagd tot wijziging over te gaan.
• Zoals aangeduid in de algemene voorwaarden, worden de reservaties voor een treinreis met Thalys maar 3 maanden voor de reisdatum geopend.

De persoon die klacht heeft ingediend, heeft dit blijkbaar op 29 november jongstleden gedaan, terwijl hij een heenreis op 6 maart en een terugreis op 8 maart aanstaande wilde boeken. Zoals hierboven aangeduid, zijn deze data echter pas vanaf respectievelijk 6 en 8 december (namelijk 3 maanden voor de datum van de reis) te reserveren. Het is dus niet zo dat er geen plaatsen beschikbaar waren aan het promotioneel tarief op de gevraagde data, maar eerder dat tickets voor deze data nog niet te koop waren op het ogenblik dat deze persoon getracht heeft te reserveren.

Dit verduidelijkt zijnde, was de boodschap die de op website van de NMBS verscheen na het verzoek van deze persoon inderdaad niet passend, en van aard tot een gegrond onbegrip van de klant te leiden.

Bij gebreke van de NMBS om een reservatiesysteem te installeren waarbij het onmogelijk zou zijn om een datum te kiezen na deze periode van 3 maanden, had de “foutmelding” eerder iets in deze zin moeten zijn: “De verkoop voor de gevraagde datum is nog niet geopend”. Dit is de reden waarom Thalys de NMBS meteen heeft gecontacteerd om deze onregelmatigheid recht te zetten.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de advertentie onder meer het volgende vermeldt : « Reis met Thalys aan uitzonderlijke prijzen! Parijs vanaf 25€ in 1u22 »
« Brussel-Parijs vanaf 25€* Geldig voor reizen van 2 januari tot 30 maart 2012
*Tarief Smoove/End Of Year voor een enkele reis met vertrek in Brussel-Zuid, onder voorbehoud van beschikbaarheid. ».
Onderaan de pagina, onder « Thalys Eindejaarsaanbieding: voorwaarden » : « Geldig voor een enkele reis met Thalys tussen 2 januari en 10 maart 2012
Aanbod geldig zolang er plaatsen beschikbaar zijn in deze prijsklasse. ».

De Jury heeft vastgesteld dat er een tegenspraak is in de advertentie met betrekking tot de data van de reizen waarop de promotie betrekking heeft (10/30 maart 2012).

De Jury heeft er nota van genomen dat de reclame waartegen klacht werd ingesteld, reclame is die op de website van de NMBS wordt verspreid. Thalys heeft bevestigd dat de promotie in kwestie gericht is op treinreizen van 2 januari tot 10 maart 2012 en heeft gemeld dat deze treinreizen, overeenkomstig de algemene voorwaarden van Thalys, slechts gereserveerd kunnen worden minder dan 3 maanden op voorhand.

De Jury heeft vastgesteld dat de klager geprobeerd heeft om een treinreis meer dan 3 maanden voor de reisdatum te boeken en dan kennis heeft genomen van het volgende bericht: « Pas de connexions trouvées au tarif souhaité. La promo souhaitée n’est plus disponible à l’heure (ou la date) demandée. Il n’y a plus de tarifs promotionnels pour le moment demandé ».

Thalys heeft meegedeeld dat dit bericht niet passend is en heeft derhalve spontaan de NMBS gecontacteerd om deze onregelmatigheid recht te zetten.

De Jury heeft kunnen vaststellen dat, op dit ogenblik, de reservatiemodule voor tickets van Thalys op de NMBS website niet toelaat om een reisdatum te kiezen die zich later dan binnen 3 maanden situeert.

De Jury heeft eveneens kennis genomen van een screenshot, doorgestuurd door de klager, en heeft vastgesteld dat een reis Brussel-Parijs beschikbaar was op 22 februari 2012 vanaf 25 euro.

Gelet op het voorgaande, is de Jury van oordeel dat de reclame in kwestie niet misleidend is. Ze beveelt de adverteerder desalniettemin aan om de typefouten betreffende de reisdata waarop de promotie betrekking heeft (10 maart 2012) te verbeteren.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: THALYS
Product/Dienst: Treinticket
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  14/12/2011