TETRA PAK – 11/07/2000

Beschrijving van de reclame

De radiospot laat een dialoog horen waarbij een consument vraagt wat er gebeurt met de gesorteerde Tetra Briks en de receptionist van Tetra Pak antwoordt dat al het papier dat hij daar ziet gerecycleerd werd uit Tetra Briks.

Motivering van de klacht(en)

De reclame wordt beschouwd als strijdig met de milieureclamecode, o.m. art. 1, 3 en 14, want men doet uitschijnen dat de ingezamelde drankkartons volledig worden gerecycleerd tot papier wat niet met de waarheid strookt. Het spotje is misleidend en kan een gebrek aan kennis in deze materie uitbuiten.

Jurybeslissing

Hoewel in de spot nergens uitdrukkelijk wordt gezegd dat een Tetra Brik integraal naar papier wordt gerecycleerd, was de Jury van oordeel dat de gemiddelde consument dit wel zo zou kunnen begrijpen, aangezien de inhoud enkel over papier spreekt. De adverteerder liet gelden dat de spot door een betere kennis van de eindproducten van de recyclage de consument wil sensibiliseren om deel te nemen aan de selectieve inzameling. Hij legde uit dat de spot niet de bedoeling heeft exhaustief te zijn en dat daarom niet werd ingegaan op ander recyclagemogelijkheden.
De Jury was de mening toegedaan dat de boodschap het risico inhoudt op een verkeerde manier te worden begrepen en deed de adverteerder de aanbeveling, overeenkomstig art.1 en 3 van de milieureclamecode een verduidelijking in de spot op te nemen zodat ieder risico op dubbelzinnigheid of misverstand in hoofde van de consument wordt vermeden.

Gevolg

De adverteerder liet weten dat de campagne afgelopen was en dat in de toekomst rekening zal worden gehouden met de Juryaanbeveling.

Adverteerder: TETRA PAK
Product/Dienst: Tetra Brik
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Milieu
Datum afsluiting:  11/07/2000