TELITAS – 07/07/2005

Beschrijving van de reclame

Een TV spot toont 4 kaders met telkens een foto van een jonge vrouw met vermelding van haar naam en het sms-nummer. Te midden van deze 4 kaders wordt de prijs vermeld: “€ 0,75 per bericht”. Vervolgens verschijnen achtereenvolgens onder de vorm van fiches opnieuw de foto's van deze vrouwen op het scherm met bijkomende persoonsgegevens: naam, leeftijd, regio, uiterlijk en kenmerken, sms-nummer, met telkens bovenaan in kleine lettertjes de prijsvermelding (€ 0,75 per bericht) en met onderaan de vermelding “Of kijk op VT4 Text Pagina 510”

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame is misleidend want men dient niet alleen te betalen voor de verstuurde berichten, maar ook voor de ontvangen berichten. Bovendien wordt de stopprocedure niet vermeld.

Jurybeslissing

De Jury stelde vast dat deze spot op bepaalde punten niet beantwoordt aan de GOF richtlijnen voor SMS/MMS/LBS-diensten die ondermeer bepalen dat:
-de dienstenprovider zijn identiteit dient te vermelden in de reclame, alsook een Belgisch telefoonnummer (dat een normaal niet-premium tarief heeft) zodat de eindgebruiker de dienstenprovider kan bereiken en waarop hij de nodige informatie kan krijgen omtrent de aangeboden dienst;
-de dienstenprovider zich strikt dient te houden aan het grafisch charter, de totale kostprijs dient vermeld te worden, de prijsvermelding moet in euro gebeuren en mag niet onderaan de pagina staan,…
-de reclame dient de uitschrijfprocedure te vermelden.

Op basis van deze GOF richtlijnen, alsook art. 78 WHPC, heeft de Jury aan de adverteerder de aanbeveling gedaan om deze TV spot te wijzigen door hem in overeenstemming te brengen met de bovenvermelde bepalingen en deze spot in afwachting niet meer te verspreiden.

De adverteerder heeft de spot aangepast (prijsvermelding, telefoonnummer, uitschrijfprocedure), doch in de laatste versie die de adverteerder liet geworden, liet hij na om zijn identiteit/geografisch adres te vermelden in de reclame zoals voorgeschreven door de GOF richtlijnen en art 78 WHPC.

Bij gebreke aan antwoord van de adverteerder, heeft de Jury een aanbeveling aan de media gericht zodat zij erop zouden toezien dat de identiteit/geografisch adres wel degelijk vermeld worden in deze TV spot en zoniet deze reclame niet meer te verspreiden.

Adverteerder: TELITAS
Product/Dienst: Chatservice
Media: TV
Onderzoekscriteria: Wettelijkheid, Andere
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  07/07/2005