TELENET GROUP – BASE – 30/11/2022

Beschrijving van de reclame

De Franstalige tv-spot toont een meisje dat een klimmuur beklimt, aangemoedigd door een vrouw en gefotografeerd door een man. Op een bepaald moment draait ze zich om, springt ze op een valmat op de grond en gaat ze naar de volwassenen toe.

Voice over: « On a tous nos batailles, et petites ou grandes, elles ont toutes leur importance. L’une des nôtres, c’est que vous puissiez partager les moments qui comptent pour vous sans stresser pour votre budget. Dans votre app MyBase vous fixez vous-même une limite en plus de votre abonnement. Du coup, même quand vous dépassez, ben vous gérez. La base quoi. Base, based on you. »

Motivering van de klacht(en)

De klager verwijst naar een spot die een klein meisje toont dat een muur beklimt. Volgens hem loopt ze een groot gevaar om te vallen aangezien ze niet vasthangt en dit geeft de indruk aan kinderen dat ze deze muren kunnen beklimmen zonder toezicht en zonder beveiliging. Hij voegde toe dat dezelfde video het veiligheidstouw had kunnen tonen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder wenste in eerste instantie mee te geven dat deze reclame zich niet richt tot kinderen, maar tot klanten waarvoor een nieuwe functionaliteit is ontworpen zijnde “budget capping” waarbij de klant een limiet kan instellen voor kosten buiten abonnement.
Hij deelde mee dat de scène is gekozen als voorbeeld om de volgende boodschap mee te geven: iedereen heeft zo zijn uitdagingen in het leven, grote of kleine uitdagingen, maar ze zijn allemaal belangrijk. En die van de adverteerder bestaat erin om ervoor te zorgen dat iedereen die belangrijke momenten kan vastleggen en delen met mensen die ze graag hebben en dit zonder zich zorgen te maken over hun budget. Hij heeft dus een aantal scènes van uitdagingen in het leven gefilmd, waaronder die van deze spot.
Hij deelt de mening van de klager niet dat dit onverantwoord is aangezien deze manier van muurklimmen wel degelijk wordt aangeboden aan kinderen, meer bepaald “boulderen”. Boulderen is muurklimmen tot een beperkte hoogte van 4m50. In tegenstelling tot het traditionele indoor muurklimmen wordt er geen gebruik gemaakt van touwen, maar ligt er een dikke valmat als valbescherming. In de tv-spot is er ook wel degelijk begeleiding en toezicht van een begeleider en een ouder. Bovendien ziet men ook heel duidelijk de beschermende valmat in de spot.
De adverteerder heeft een post-test op de campagne gedaan bij klanten en niet-klanten en de resultaten hiervan waren zeer positief. De boodschap wordt als heel duidelijk ervaren en er is geen feedback gekomen met betrekking tot het gevaarlijk ervaren van deze situatie.
Hij meent dan ook dat dit door de gemiddelde consument niet geacht kan worden een statement in te houden om kinderen tot onveilig gedrag aan te zetten.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de tv-spot en van de klacht die daarop betrekking heeft en die met name een gevaar om te vallen aanhaalt.

Ingevolge het antwoord van de adverteerder, heeft zij er terdege nota van genomen dat de getoonde beelden geen traditioneel muurklimmen betreffen waarbij gebruik wordt gemaakt van touwen, maar een ‘bouldermuur’ tonen, namelijk een muur met een beperkte hoogte van 4m50 waarbij een dikke valmat gebruikt wordt als valbescherming, zoals men kan zien in de spot.

De Jury heeft eveneens vastgesteld dat de reclame toont dat het kind onder toezicht van een volwassene staat.

Zij is derhalve van oordeel dat de betrokken spot geen visuele voorstelling bevat van een gevaarlijke praktijk noch van een situatie waarbij de veiligheid niet in acht wordt genomen.

Zij is eveneens van oordeel dat de reclame kinderen niet aanmoedigt om deel te nemen aan potentieel gevaarlijke activiteiten of gedrag.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: TELENET GROUP – BASE
Product/Dienst: Base 
Media: TV
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  30/11/2022