TELENET – 27/05/2008

Beschrijving van de reclame

Een Tv spot toont een vader die zijn baby de melkfles probeert te geven. De baby wilt echter niet drinken en huilt. De vader zit voor zijn laptop en toont aan de baby een tekenfilmpje. De baby blijft huilen. Vervolgens downloadt de vader een zachte muziek. De baby huilt nog harder. De vader zucht, denkt na, en drukt op de entertoets. De baby kijkt aandachtig naar de computer en glimlacht bij het zien van ontblote borsten op het scherm. Nu neemt de baby de melkfles wel in de mond en drinkt.

Tekst: “Draadloos en supersnel surfen via de kabel van Telenet” en logo van de adverteerder.

In een gele rechthoek, tekst: “GRATIS draadloze installatie t.w.v. 224 euro – 0800 666 55 telenet.be of ga naar je telenet dealer”.
Daaronder, in kleine letters, de voorwaarden van het aanbod.

Motivering van de klacht(en)

Alhoewel de afbeelding van de naakte vrouw op zichzelf geen seksuele connotatie heeft, heeft de afbeelding in deze context wel een seksuele ondertoon. Aangezien het niet gaat om het aanprijzen van een internetproduct, is de eerste gemaakte connectie die van de gewoonte van mannen om naaktfoto’s op internet te zoeken. De man laat dan de naaktfoto’s aan zijn minderjarig kind zien. Het tonen van naaktfoto’s van volwassenen aan kinderen kan zéér negatief geïnterpreteerd worden.

Het lijkt of het kind nodeloos lang diende te huilen bij het opnemen van deze reclamespot.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder is van mening dat deze klachten ongegrond zijn.

Met betrekking tot het huilen van de baby benadrukte hij dat het voor zich spreekt dat de belangen van de baby nauwgezet ter harte genomen werden.

Hij liet tevens gelden dat de spot geen enkele dwingende wettelijke bepaling en evenmin de IKK Code schendt.

Het tonen van ontblote borsten aan een baby houdt uiteraard verband met de associatie die wordt gemaakt met borstvoeding, hetgeen de baby aanzet tot het drinken van de melkfles. De gemiddelde consument zal dit ongetwijfeld begrijpen en de humoristische toets van de tv-spot herkennen. Van enige onfatsoenlijke, obscene, vernederende of onterende voorstelling is allerminst sprake.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat in deze spot de afbeelding van de borsten gelinkt wordt aan borstvoeding. Zij is derhalve van oordeel dat binnen deze context deze beelden niet obsceen, onfatsoenlijk of onverantwoord overkomen en evenmin van aard zijn om de waardigheid van de vrouw aan te tasten.

Met betrekking tot het huilen van de baby heeft de Jury er nota van genomen dat de belangen van de baby nauwgezet ter harte werden genomen tijdens de opnames.

Wat de tekst in kleine lettertjes onderaan het scherm betreft op het einde van de spot, heeft de Jury vastgesteld dat deze onvoldoende leesbaar zijn in de versie in haar bezit. De Jury merkt op dat de spot in haar bezit niet van goede kwaliteit lijkt en heeft de adverteerder derhalve verzocht haar een nieuwe versie toe te sturen. De Jury vestigt er de aandacht van de adverteerder op dat de consument integraal kennis dient te kunnen nemen van de weergegeven voorwaarden. Deze dienen duidelijk leesbaar te zijn in normale leesomstandigheden en dienen derhalve vermeld te worden in een voldoende lettergrootte. De duurtijd van de verschijning moet aan de consument toelaten om het geheel van de weergegeven informatie te lezen zonder dat deze laatste moet wachten op heruitzending van de reclameboodschap om er volledig kennis van te kunnen nemen.

De adverteerder liet de spot opnieuw geworden. De Jury heeft vastgesteld dat de tekst in kleine letters onderaan leesbaar is en heeft derhalve gemeend geen verdere opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd aangetekend, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: TELENET
Product/Dienst: Gratis draadloze installatie
Media: TV
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  27/05/2008