TELENET – 25/05/2009

Beschrijving van de reclame

De radiospot laat een mannenstem horen die het volgende zegt: “Maar voortaan hoef je geen enkel TV programma meer te missen, want met Telenet Digital TV kan je elk programma life pauzeren en opnemen. Koop nu een Digicorder van Telenet voor de uitzonderlijke prijs van 99 euro. Enkel bij je Telenet verdeler of op telenet.be. En … op is op, dus mis dit aanbod niet”.

Motivering van de klacht(en)

Telenet maakt reclame voor een digicorder aan € 99. Als men hem wil kopen wordt er altijd 50 euro activeringskosten aangerekend, zelfs voor mensen zoals de klager die al een digibox en dus digitale televisie hebben. Als men toch altijd 149 euro moet betalen, dan moeten ze geen reclame maken op de radio voor 99 euro.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat het om een publiciteit gaat voor de aankoop van de Digicorder via een Telenet verdeler of via e-sales . Met deze publiciteit wou hij de aankoop van de Digicorder op zich in de verf zetten en niet in het bijzonder de dienst Telenet Digital TV. Hij heeft dan ook de eventuele kosten voor installatie/activering van de dienst Digital TV niet opgenomen in de radiospot. Hij stelde tevens dat het radiomedium zich ook niet leent tot het vermelden van alle informatie. De adverteerder stelde bereid te zijn om de activeringskost ten commerciële titel kwijt te schelden mocht de klager in kwestie een beroep willen doen op deze promotie.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de voice over in de radiospot namelijk het volgende zegt: ‘Koop nu een Digicorder van Telenet voor de uitzonderlijke prijs van 99 euro.’

De Jury heeft genoteerd dat als men de Digicorder wil kopen, er steeds 50 euro activeringskosten aangerekend worden, zelfs voor degenen die al een Digibox en dus digitale televisie hebben.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame strijdig is met artikel 3 van de wet op de handelspraktijken dat het volgende bepaalt: “De aangeduide prijs of het aangeduide tarief moet de door de consument te betalen totale prijs of het totale tarief zijn, waaronder is begrepen : […] de kosten van alle diensten die door de consument verplicht moeten worden bijbetaald”.

De Jury is ook van mening dat de reclame in kwestie misleidend is in de zin van de artikelen 94/6, §1 4° et 94/7, §1 van de wet op de handelspraktijken daar zij ze de consument misleidt m.b.t. de prijs en hem er toe brengt of kan brengen een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen.

Gelet op wat voorafgaat, heeft de Jury de adverteerder verzocht om deze spot te wijzigen (door deze in overeenstemming met de wet op de handelspraktijken te brengen) en bij gebreke daaraan, deze niet meer uit te zenden.

De adverteerder heeft bevestigd dat de radiospot niet meer wordt uitgezonden.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: TELENET
Product/Dienst: Digicorder
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  25/05/2009