TELENET – 08/07/2009

Beschrijving van de reclame

Op de website van Telenet kan men bij de subrubriek “Snel Internet” zien dat de formules BasicNet, ComfortNet, ExpressNet en TurboNet respectievelijk 20, 30, 42 en 61 euro kosten.
Wanneer men kijkt bij de subrubriek “Vergelijk producten”, dan ziet men dat voor BasicNet de prijs 20 euro blijft, maar dat men voor ComfortNet 30,64 euro moet betalen, voor ExpressNet 42,91 euro en voor TurboNet 61,32 euro.

Motivering van de klacht(en)

Telenet doet producten voordeliger uitschijnen dan ze eigenlijk zijn door het vermelden van foute, afgeronde prijzen. Op haar website afficheert Telenet opvallende en afgeronde prijzen voor de internetproducten. In het vergelijkende productoverzicht op de website, zijn deze prijzen echter verhoogd (BasicNet uitgezonderd) met 32, 64, en zelfs 91 eurocent. Probeert men deze producten online te bestellen, dan wordt ook de hogere prijs aangegeven.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder heeft vastgesteld dat het hier gaat om een technisch probleem door lancering van de nieuwe Mobilediensten van Telenet waardoor er een probleem is opgetreden in de database van Internet.

De adverteerder heeft meegedeeld dat de prijzen zo snel mogelijk opnieuw correct zullen worden weergegeven op de website.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat Telenet op haar website onder de rubriek ’Snel internet’ afgeronde prijzen vermeldt terwijl deze prijzen onder de rubriek ‘Vergelijk producten’ hoger zijn met cijfers achter de komma.

De Jury is derhalve van oordeel dat deze reclame misleidend is voor de consument, wat strijdig is met art. 94/6 WHPC en de art. 3 en 5 van de ICC code. De Jury verzocht derhalve de adverteerder om deze reclame te wijzigen en bij gebreke daaraan niet meer te verspreiden.

Dienaangaande heeft de Jury er nota van genomen dat het om een technisch probleem ging en dat de adverteerder meteen na het ontvangen van de klacht de nodige maatregelen genomen heeft om de cijfers overal correct te vermelden. De Jury waardeert zijn reactie in dit dossier.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: TELENET
Product/Dienst: Telenet Internetdiensten
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  08/07/2009