TELENET – 04/09/2008

Beschrijving van de reclame

Een affiche met een gele achtergrond bevat de volgende tekst:
« You’re in a Wireless Internet Zone ».
« Take Off to Your Favourite Website »..

Onderaan een verklarend symbool en de vermelding ‘telenet hotspot’.

Motivering van de klacht(en)

Er wordt in de reclame niet gezegd dat deze dienst betalend is, in tegenstelling tot andere internationale luchthavens waar deze dienst gratis is. De verspreide informatie is onvolledig en misleidend: er zou tenminste een minimum tarief moeten vermeld worden.

Standpunt van de adverteerder

Vooreerst liet de adverteerder gelden dat recente rondvraag(eind 2007) hem leert dat Wifi diensten op Europese luchthavens steeds betalend zijn, met uitzondering van Moskou en Wenen.

Vervolgens merkte hij op dat via de Telenet Hotspots op de luchthaven van Zaventem er wel degelijk kosteloos gebruik kan worden gemaakt van een aantal diensten (updates van de aankomst-en vertrektijden van vliegtuigen, informatie over de shops op de luchthaven,…). Indien een potentiële eindklant gebruik wenst te maken van bijkomende diensten dient er wel betaald te worden. De klant wordt duidelijk en op voorhand geïnformeerd over de toepasselijke prijzen en de betaling geschiedt via de aankoop van een voorafbetaalde voucher of via kredietkaart.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat deze affiche enkel aangeeft dat men zich in een “wireless internet zone” bevindt, zonder vermelding dat de internettoegang gratis zou zijn.

De Jury heeft genoteerd dat met uitzondering van een 2 tal luchthavens , de Wifi diensten op de Europese luchthavens steeds betalend zijn.

De Jury heeft tevens genoteerd dat de klant via de website duidelijk en op voorhand geïnformeerd wordt over de toepasselijke prijzen en dat betaling geschiedt via de aankoop van een voorafbetaalde voucher of via kredietkaart.

Gelet op wat voorafgaat, is de Jury van oordeel dat deze reclame niet van aard is om de consument terzake te misleiden.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd aangetekend, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: TELENET
Product/Dienst: Wifi
Media: Affiche
Onderzoekscriteria: Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  04/09/2008