SUZUKI – 16/05/2003

Beschrijving van de reclame

Een advertentie toont meerdere mannen die voor het uitstalraam van een showroom van Suzuki zeer aandachtig naar een moto staan te kijken. Achter het raam van het naburig huis staat een prostituee in bikini die verontwaardigd kijkt en op het raam klopt om hun aandacht te trekken. Tekst : « Van 25 april tot 4 mei geeft Suzuki je € 1000 meer voor je oude motor ! » en in kleinere letters « Van vrijdag 25 april tot zondag 4 mei geeft je Suzuki-verdeler je echt “geile voorwaarden”. ……Kan jij nog weerstaan aan de “Temptation Days” van Suzuki ? ».

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame is choquerend, omwille van de houding van de personages, getuigt van een gebrek aan respect t.a.v. vrouwen, is seksistisch en onethisch. Zij banaliseert de prostitutie en de mensenhandel. Zij wekt de indruk dat vrouwen achter ramen gelijk zijn aan koopwaar zoals een moto, zelf indien men deze reclame figuurlijk opvat is deze verwerpelijk.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat hij met deze reclame die een beetje “macho”, maar zeer humoristisch is, de doelgroep van mannen tussen de 18 tot 35/45 jaar viseerde door op een creatieve manier 2 elementen die in de realiteit voorkomen te associëren. Het idee bestond erin dat de mannen zich meer aangetrokken voelen door de moto's en de promoties van Suzuki dan door een vrouw, zonder deze vrouw te willen vergelijken met de vrouw in het algemeen of met een voorwerp. Hij benadrukte dat men deze situatie met humor en figuurlijk moet opvatten.

Jurybeslissing

De Jury heeft op basis van art. 4, §1 van de IKK code de aanbeveling geformuleerd om deze reclame niet meer te verspreiden daar zij volgens haar afbreuk doet aan de menselijke waardigheid, in het bijzonder deze van de vrouw. Zij heeft nota genomen van de intentie en de wil van de adverteerder om aan deze boodschap een humoristisch en figuurlijk karakter te geven, maar zij heeft gemeend dat het naast elkaar plaatsen in de advertentie van enerzijds de afbeelding (op zich niet verwerpelijk) van een prostituee en anderzijds de afbeelding van een showroom met de producten, kan leiden tot een afbrekend beeld van deze persoon die handel drijft met haar lichaam. Gelet op het parallellisme dat gecreëerd wordt tussen beide zaken, kan dit er derhalve ook toe leiden dat deze reclame gepercipieerd wordt als zijnde een voorstelling die inschikkelijk is t.a.v. misbruik en uitbuiting van de vrouw, waar prostitutie meestal toe leidt. In dit opzicht heeft de Jury de aandacht van de adverteerder gevestigd op de aanbevelingen inzake de afbeelding van de mens die zij recentelijk uitgebracht heeft.

Gevolg

De adverteerder bevestigde dat hij deze reclame niet meer zal verspreiden en hij rekening zal houden met de reacties bij toekomstige promotionele acties.

Adverteerder: SUZUKI
Product/Dienst: Suzuki Moto
Media: Dagblad
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  16/05/2003