STORCK – 06/07/2022

Beschrijving van de reclame

Een Franstalige affiche toont een vrouwelijke leerkracht aan het bord in een klas, met daarbij de tekst “Pour le meilleur professeur” en een afbeelding van een doos Merci-chocolade.

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klaagster gaat het hier om een vermannelijking van de taal en een gebrek aan respect voor het vrouwelijk geslacht, aangezien de tekst niet gepast is ten opzichte van het beeld: als men weet dat het onderwijzend personeel voor 97% uit vrouwen bestaat in het kleuteronderwijs, voor 82% in het lager onderwijs, voor 63% in het algemeen middelbaar onderwijs en voor 68% in het bijzonder onderwijs (volgens de onderwijsindicatoren in 2017), meent ze dat het onontbeerlijk is om de tekst in het vrouwelijk te zetten: “Pour la meilleure professeure”.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat, volgens het woordenboek “Le Robert”, de term “professeur” gebruikt wordt voor zowel mannelijke als vrouwelijke docenten.
Hij wilde vrouwelijke leerkrachten op geen enkele manier beledigen. Het doel is om iedereen te bedanken.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de affiche in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft vastgesteld dat een Franstalige affiche een vrouwelijke leerkracht aan het bord toont in een klas, met daarbij de tekst “Pour le meilleur professeur” en een afbeelding van een doos Merci-chocolade.

Zij heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder nota van genomen dat deze de Franse term “professeur”, die taalkundig betrekking kan hebben op zowel mannelijke als vrouwelijke docenten, heeft gebruikt omdat het doel is om iedereen te bedanken.

In deze context is de Jury van mening dat de affiche in kwestie niet van aard is om vrouwen te discrimineren of om een bepaalde groep personen, in casu vrouwelijke leerkrachten, te kleineren of in diskrediet te brengen.

Zij is derhalve van oordeel dat de betrokken affiche niet indruist tegen de JEP-Regels inzake de afbeelding van de mens op deze punten.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: STORCK
Product/Dienst: Merci
Media: Affiche
Initiatief: Consument
Categorie: Voedingsmiddelen
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  06/07/2022