STARLIGNE – 10/03/2008

Beschrijving van de reclame

Het eerste deel van de advertentie heeft als titel “Comment j’ai perdu 5 kilos dès la première semaine (et 16 kilos au total) en continuant à manger comme d’habitude (et depuis 6 mois, je n’ai pas regrossi)” en bevat een getuigenis van een vrouw. Het tweede deel heeft als titel “ Comment perdre 5, 10 ou même 20 kilos et d’avantage. Déjà 3656 personnes ont retrouvé leur poids idéal! Très rapidement, sans danger pour votre santé et en continuant à manger tout ce que vous aimez” en bevat een getuigenis door een specialist.
Onderaan bevindt zich een kader met o.a. een adres, een telefoonnummer en een website.

Motivering van de klacht(en)

De klager is van mening dat ze de reclame die het wonderbaarlijke resultaat van de Détoxy-Kall aanprijst absurd, bedrieglijk en pure oplichterij is. Eerst wordt beloofd dat eenieder die het product neemt zal afvallen terwijl men kan blijven eten zoals gewoonlijk. Maar, volgens de klager, is het onmogelijk: alle diëtisten zullen het bevestigen. Om af te vallen, moet je gezond en evenwichtig eten en aan sport doen. De klager is van mening dat het gebruik van geneesmiddelen nutteloos is, ander zou niemand nog gewichts problemen hebben. Vervolgens is dit zogenaamde wonder product erg duur. Men kan evengoed zijn geld door de vensters en deuren gooien, zo doet men aan beweging. De klager denkt dat het zelfs beter zou zijn omdat dat zou doen aan sport doen! En nog beter, de advertentie belooft aan mensen die zullen afvallen gelukkiger te zijn alsook de liefde te vinden. Maar kunnen we geen lief hebben als we te veel kilos hebben? Volgens de klager, zou deze advertentie die misbruik maakt van de naïviteit en de complexen van de mensen niet meer mogen in magazines en zijn die ze publiceren medeplichtig aan pure oplichterij!

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder heeft bevestigd de advertentie niet meer te zullen plaatsten en acht het dan ook weinig zinvol op deze klacht in te gaan.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de advertenties in strijd zijn met verordening (EG) nr. 1924/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen.

Inderdaad, artikel 2 van deze verordening stelt dat ze van toepassing is op voedings- en gezondheidsclaims, die in commerciële mededelingen gebruikt worden.

Deze verordening omschrijft « de gezondheidsclaim » als « een claim die stelt, de indruk wekt of impliceert dat er een verband bestaat tussen een levensmiddelencategorie, een levensmiddel of een bestanddeel daarvan en de gezondheid ».

De Jury heeft vastgesteld dat deze advertenties gezondheidsclaims inhouden (gewichtsverlies).

Zij is bijgevolg van oordeel dat deze advertenties in strijd zijn met de hogervermelde verordening (EG) nr. 1924/2006, die ondermeer stelt dat « claims die zinspelen op de snelheid of de mate van gewichtsverlies, niet toegestaan zijn » (artikel 12).

Rekening houdend met wat voorafgaat en op basis van de hogervermelde verordening (EG) nr. 1924/2006 en Richtlijn 2002/46/CE, heeft de Jury verzocht deze advertenties niet meer te verspreiden. De Jury heeft er nota van genomen dat de adverteerder bevestigd heeft deze advertenties niet meer te zullen verspreiden.

Aangezien geen hoger beroep werd aangetekend, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: STARLIGNE
Product/Dienst: Detoxykall
Media: Magazine
Initiatief: Consument
Categorie: Gezondheid
Datum afsluiting:  10/03/2008