SPARTA – 01/10/2002

Beschrijving van de reclame

Een TV-spot toont een man die een geblinddoekte vrouw yoghurt met verschillende fruitsmaken laat proeven alsook een potje “yugu anorexia” dat wordt aangeprezen als “geen calorieën, geen vet, geen smaak” waarop de vrouw zegt : “Net als ik”. Vervolgens verschijnt een exemplaar van het magazine “Goed Gevoel” en zegt een
vrouwenstem : “Of vertrouw je liever op je goed gevoel. Elke maand jouw evenwicht tussen gezond en gezellig, lichaam en geest, zen en fun”.

Motivering van de klacht(en)

Deze TV-spot is pijnlijk voor mensen die aan anorexia lijden en maakt hen belachelijk. Het geeft tevens het beeld dat zij een slankheidsideaal willen nastreven terwijl anorexia hier vaak niets mee te maken heeft, doch wel met het feit dat deze mensen iets verschikkelijks hebben meegemaakt in het verleden.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet weten dat het geenszins de bedoeling was om bepaalde mensen te beledigen of te bespotten, maar wel in tegendeel een tegenoffensief te formuleren tegen alle wonderproducten die onhaalbare beloftes doen.Om de extremiteit van sommige praktijken aan te tonen, heeft hij in de reclame gekozen voor een reeks erg overdreven nepproducten, terwijl het juist dat soort producten zijn waar het gezondheidsblad het nooit zal over hebben. Hij benadrukt dat het gezondheidsblad in kwestie net de ernst van bepaalde gezondheidsproblemen wil aankaarten en steeds stevig onderbouwde informatie probeert te geven. Het blad wil de hedendaagse vrouw een goed gevoel bezorgen, maar binnen de grenzen van de realiteit.

Jurybeslissing

De Jury is van oordeel dat, niettegenstaande het blijkbaar om een persiflage op teleshopping gaat, deze TV-spot niet echt getuigt van goede smaak. Het aanwenden van deze “Yugu Anorexia” kan voor een deel van het publiek weinig humoristisch en zelfs kwetsend overkomen. Daar deze vorm van communicatie aldus negatieve reacties kan uitlokken en afbreuk kan doen aan het imago van de reclame, heeft de Jury gemeend overeenkomstig art. 4 van haar reglement een advies van voorbehoud te moeten formuleren.

Adverteerder: SPARTA
Product/Dienst: Goed gevoel
Media: TV
Onderzoekscriteria: Fatsoen en goede smaak, Kleineren
Initiatief: Consument
Type beslissing: Advies van voorbehoud
Datum afsluiting:  01/10/2002