SPADEL – 08/07/2009

Beschrijving van de reclame

De spot toont een gevecht tussen twee mannen die wedijveren voor de gunsten van een vrouw. Dit alles speelt zich onder water af. Een van de mannen schiet met een pistool en de andere man vangt de kogel tussen zijn tanden. Volgende tekst verschijnt (+ voice-over) “Voor wie water wil met actie”.
Daarna verschijnt een bruisend flesje Spa Barisart op een witte achtergrond met als tekst: “Het explosieve water”.Een vrouwenstem zegt dan: “Spa Barisart, het explosieve water". Onderaan verschijnt ook de website: www.spa.be.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame voor het water van Spa toont mensen die elkaar heftig slaan en dit om de energie te tonen die men opslaat door dit water te drinken. De klager vindt deze lofrede voor geweld volledig ontoelaatbaar, terwijl ze jammer genoeg al zo frequent aanwezig is in de actualiteit.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder heeft meegedeeld dat de TV spot gaat over het natuurlijke mineraalwater “SPA BARISART” dat omwille van zijn sterke sprankeling en door de bron aan frisheid die ze veroorzaakt in de mond, gekwalificeerd wordt als “explosief water”.
Deze reclame richt zich tot jongeren en nodigt hen uit om water te drinken in een tijd waar zwaarlijvigheid woedt.

De adverteerder heeft meegedeeld dat het de bedoeling was om een humoristische spot te maken die een grappige scène moest voorstellen met een knipoog naar de cultserie “Starsky en Hutch”, die zich onder water afspeelt waar iedereen bubbels maakt en waar de eventuele schoten hun doel niet bereiken omwille van het water. De slotscène waar de held de kogel tussen de tanden vangt, wijst in die richting.

De adverteerder heeft meegedeeld dat de mensen in de bar dus geen familieleden zijn. De spot geeft geen voorbeeld van, of probeert absoluut geen voorbeeld te gaven van, de energie die men opslaat door dit water te drinken. Het is een ludieke manier om “water met actie” te tonen.

De adverteerder heeft toegevoegd dat de humor, die een beetje uit de toon valt hen wel geschikt leek om hun bedoeling te verduidelijken. Het spreekt voor zich dat humor niet bij iedereen in de smaak kan vallen et zij betreuren het dat de klager hun reclamespot niet apprecieert.

Jurybeslissing

Vooreerst heeft de Jury vastgesteld dat de televisiespot een actiefilm schetst waarvan de scènes niet letterlijk genomen hoeven te worden. De Jury is van mening dat de personen die in deze scènes voorgesteld worden geen risico lopen om door het grote publiek als leden van eenzelfde familie gezien te worden.
De Jury heeft ook opgemerkt dat deze reclame probeert om het image van SPA Barisart te verjongen om de jongeren uit te nodigen om water te drinken.

De Jury is van mening dat deze televisiespot niet van aard is om tot geweld aan te zetten.

Bij gebrek aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: SPADEL
Product/Dienst: Spa Barisart
Media: TV
Onderzoekscriteria: Andere
Initiatief: Consument
Categorie: Dranken
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  08/07/2009