SOUDAL – 23/03/2012

Beschrijving van de reclame

De advertentie toont het gezicht van een vrouw met plakband op de mond. Daaronder de slogan “De sluitende oplossing” en, onder meer, de volgende teksten: “Nieuw – Perfect luchtdicht” en “Duurzame lucht- en dampdichte afdichtingslijm”.

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager is de advertentie seksistisch omdat een geknevelde vrouw wordt afgebeeld, verhinderd om zich uit te drukken, monddood gemaakt en haar vrijheid van uitdrukking is volledig belemmerd. Enkel haar gezicht, waarvan de expressie verbijsterd, versuft is, en haar lang blond haar (blond = dom?) zijn zichtbaar op de foto. Hierbij komt de slogan “De sluitende oplossing”: de ideale vrouw is degene die zwijgt, die niet spreekt.
De afbeelding van de vrouw in deze reclame is niet aanvaardbaar. Deze reclame is vernederend voor vrouwen. Het magazine is bedoeld voor professionelen uit de bouwindustrie. Zulke reclame in dit magazine plaatsen bevordert en versterkt een seksistisch klimaat in een beroepssector waar vrouwen, hoewel hun aantal stijgt, in de minderheid zijn.
Het geweld in deze reclame is echt ongegrond. De kwaliteiten van dit product op het vlak van afdichting konden op andere manieren aangeprezen worden.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder wenst te beklemtonen dat het alleszins nooit de bedoeling geweest is om wie dan ook voor het hoofd te stoten of denigrerend voor te stellen. Hij meent dat bij nadere beschouwing de gewraakte reclame alleen maar als humoristisch bedoeld kan geïnterpreteerd worden.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de reclame een vrouw afbeeldt met plakband op de mond, met daarbij de tekst “De sluitende oplossing”.

De Jury is van mening dat er geen direct verband is tussen het aangeboden product en het afbeelden van een vrouw. Zij is ook van mening dat het gebruik van het stereotype ‘de ideale vrouw zwijgt’ ongepast is om de kwaliteiten van het product (lucht- en dampdichtheid) aan te prijzen.

De Jury is derhalve van oordeel dat het gebruik van deze afbeelding van een vrouw denigrerend overkomt en van aard is om stereotypes te bestendigen die indruisen tegen de maatschappelijke evolutie, wat strijdig is met de artikelen 4 en 12 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel en punt 4 van de JEP regels inzake de afbeelding van de mens.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder dan ook verzocht om deze reclame te wijzigen en bij gebreke daaraan deze reclame niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd dat de advertentie niet meer gepubliceerd zal worden.

Adverteerder: SOUDAL
Product/Dienst: Vapourseal
Media: Magazine
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  23/03/2012