SONY – 22/11/2005

Beschrijving van de reclame

Een radiospot laat een mannenstem horen die Frans spreekt met een Afrikaans accent. De man prijst op een onduidelijke en onsamenhangende wijze iets aan:
Vervolgens horen we een andere mannenstem die in vlekkeloos Frans het volgende zegt: « Voulez-vous un spécialiste qui connaît sa matière sur le bout des doigts ? Dans les Sony Centers vous n'avez affaire qu'à des spécialistes Sony. Sony Center, nulle part ailleurs vous ne tirez autant de Sony. »

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame is kwaadmoedig en kan racistisch overkomen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat het geenszins zijn bedoeling was om iemand tegen de borst te stoten. Hij stelde met deze spot een verwijzing te willen maken naar een gekend maatschappelijk fenomeen, door hierop een persiflage te maken.

Jurybeslissing

Gelet op het duidelijk overdreven en karikaturaal karakter van deze radiospot, is de Jury van oordeel dat binnen deze context deze reclame niet van aard is aan te zetten tot discriminatie. Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft zij derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: SONY
Product/Dienst: Sony Center
Media: Radio
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  22/11/2005