SONY – 07/03/2012

Beschrijving van de reclame

De spot toont voornamelijk beelden van strijdende soldaten. Voice-over in het Engels en tekst op het scherm: "Mijn wereld lijkt misschien op de jouwe, maar dat is hij niet. Waar anderen enkel sporen nalaten, lieten mijn vrienden mij een arsenaal achter. Samen zullen we deze wereld veranderen en nieuwe creëren. Ga naar buiten en speel. Je weet me te vinden. Ik ben hier. Daar. Overal. En ‘The World is in Play’. »
Men ziet een beeld van de PS Vita en « Sony. Make believe”.

Motivering van de klacht(en)

Het is echt aanstootgevend om de oorlog voor te stellen als een spel. Door reële situaties aanhoudend te depersonaliseren door ze in spelcontexten te plaatsen waarin het volstaat om op « game over » te drukken, vinden we het niet meer bezwarend dat individuen een bepaald niveau van geweld bereiken. De spellen op zich zijn al erg genoeg, er reclame voor maken op televisie op uren dat er veel mensen kijken is crimineel...

In de huidige socio-economische context is het banaliseren van geweldsituaties betreurenswaardig. Het is de verantwoordelijkheid van de burgers om allen mee te werken aan een poging tot vrede en stabiliteit.

Standpunt van de adverteerder

De reclame toont spelers in verschillende spelsituaties. Het doel van deze campagne is om de talrijke mogelijkheden van de nieuwe spelconsole PS Vita op de voorgrond te stellen. Met dank aan al haar karakteristieken kan de speler zijn PlayStation wereld terugvinden, zijn spelwereld zoals hij die als speler ervaart, en is zijn wereld in Play (zoals de slogan van de reclame vermeldt).

De campagne in kwestie toont situaties, spelcontexten die in geen geval betrekking hebben op de realiteit, maar die verwijzen naar de werelden van fictieve spellen die losstaan van de realiteit.

Deze reclame richt zich tot een doelgroep van gamers (18-35 jaar) die vertrouwd is met dit type van communicatie.

Deze reclame werd geaccepteerd door de verschillende regies die gekozen werden voor de campagne en werd uitgezonden op uren die overeenkomen met de doelgroep en ze volgt de regels die door de wet op de PEGI RATING opgelegd worden.

Jurybeslissing

Vooreerst heeft de Jury verduidelijkt dat het niet tot haar bevoegdheid behoort om zich uit te spreken over het product maar wel over de inhoud van de reclame die erover gemaakt wordt.

De Jury heeft genoteerd dat de reclame zich richt tot een doelgroep van gamers tussen 18 en 35 jaar en dat ze wordt uitgezonden rekening houdend met de PEGI (Pan European Game Information) classificatie die rekening houdt met de leeftijd van de consumenten waarvoor het spel gemaakt is.

De Jury heeft vastgesteld dat de TV-spot onder andere beelden toont van strijdende soldaten maar geen beelden bevat van doden of bloederige beelden.

De Jury is van oordeel dat de beelden duidelijk fictief zijn en in verband staan met de karakteristieken van de spelconsole waarvoor promotie wordt gevoerd en dat, in deze context, de visuele en tekstuele elementen van de spot niet aanstootgevend zijn en niet van aard zijn om aan te zetten tot geweld of om geweld te banaliseren.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: SONY
Product/Dienst: PlayStation Vita
Media: TV
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  07/03/2012