SOFASS/DELICARTA (I) – 23/10/2001

Beschrijving van de reclame

De verpakking vermeldt de volgende slogans : “Het eerste toiletpapier in een wateroplosbare verpakking die tegelijk biologisch afbreekbaar is”, “U bent tevreden en het milieu vaart er wel bij !”, “Ecolution houdt echt rekening met de natuur. Zijn verpakking lost snel op in water en schaadt het milieu niet”. “Ecolution is de ecologische oplossing die het milieu echt respecteert”. De consument wordt uitgenodigd om thuis zelf de test te doen door een stukje in water op te lossen. Met als titel “Informatie voor de gebruiker” wordt uitgelegd dat “de verpakking bestaat uit een nieuw biologisch afbreekbaar materiaal, de gebruikte drukinkten noch giftig, noch vervuilend zijn en het toiletpapier zelf vervaardigd is uit pure en zuivere cellulose zonder witmakers of giftige kleurstoffen”. In de nabijheid van de merknaam worden rode vissen afgebeeld met blauw water op de achtergrond.

Motivering van de klacht(en)

De etikettering wordt beschouwd als strijdig met verschillende bepalingen van de milieureclamecode. De verpakking staat vol illustraties en slogans die betrekking hebben op het biologisch afbreekbaar en wateroplosbaar karakter ervan. Dit stelt een probleem inzake informatie naar de consumenten toe, omdat het ecologisch karakter van de verpakking nog moet bewezen worden, het minder ecologisch karakter van het toiletpapier zelf wordt verborgen (zonder gerecycleerd materiaal en gewit). De consument wordt uitgenodigd tot het oplossen van de verpakking in water, een zeer bijzondere vorm van afvalverwijdering die afgeraden is voor de meeste huishoudelijke producten.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat de verwijzing naar het milieu betrekking heeft op het biologisch afbreekbare en wateroplosbare karakter van de verpakking, waarvan hij het bewijs heeft geleverd .

Jurybeslissing

Nadat de Jury de aanbeveling heeft gedaan om de restrictieve voorwaarden waarbinnen deze kenmerken zich realiseren te vermelden en de absolute beweringen aangaande de milieueffecten en hun voorstelling te wijzigen teneinde ieder risico op verwarring tussen de verpakking en het product uit te sluiten, heeft de adverteerder bijkomende inlichtingen meegedeeld aangaande het product, alsook een voorstel overgemaakt tot gedeeltelijke wijziging van de tekst die door de Jury als onvoldoende werd geacht daar er niet volledig werd tegemoetgekomen aan haar aanbeveling. Zij heeft dit aan de adverteerder meegedeeld en verzocht om tevens de globale visuele voorstelling van de verpakking te wijzigen teneinde te vermijden dat de ecologische eigenschappen van de verpakking tgv onduidelijkheid zouden aanzien worden als betrekking hebbende op het product. Met de medewerking van Belgische distributeurs waarop de Jury een beroep heeft gedaan, heeft de vertegenwoordiger van de adverteerder in België een nieuw voorstel overgemaakt om de teksten te wijzigen overeenkomstig de aanbeveling van de Jury, maar zonder de globale visuele voorstelling te wijzigen. De adverteerder heeft verwezen naar de onmogelijkheid om de voorstelling van het gedeponeerde merk te wijzigen en liet tevens weten dat er een nieuw product in ontwikkeling was met het oog op het bekomen van het Europese Ecolabel, die een oplossing zou bieden. Daar het nieuwe reglement van de Jury, dat inmiddels in voege is getreden, etikettering en verpakkingen uit haar bevoegdheidsdomein sluit, heeft de Jury beslist het dossier wat haar betreft af te sluiten en belanghebbende partijen hierover te informeren.

Adverteerder: SOFASS/DELICARTA (I)
Product/Dienst: Ecolution
Onderzoekscriteria: Milieu
Datum afsluiting:  23/10/2001