SOCIETE REGIONALE WALLONNE DU TRANSPORT – 04/07/2002

Beschrijving van de reclame

Met als titel : “We nemen hem allemaal anders, maar we nemen
hem !”, toont de advertentie verschillende mensen in verschillende houdingen. Onder de bewoordingen “in bende” bevinden zich 3 jongeren; “licht” bevindt zich een ballerina; “op zich” bevindt zich een man met een rugzak; “langs achter” bevindt zich een jonge blonde dame die langs de rugzijde wordt getoond en een kleed met diep uitgesneden rug draagt; “langs de juiste kant” bevindt zich een man met zijn rechterarm in het gips. Baseline : “We hebben allemaal iets gemeenschappelijks”, gevolgd door de afbeelding van een bus en het logo van de TEC.

Motivering van de klacht(en)

De afbeelding van de vrouw met als slogan “langs achter” is vulgair. De campagne is misprijzend en beledigend voor de vrouw.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder ontkende de seksuele connotatie niet maar volgens hem werden de grenzen van de goede zeden niet overschreden. Hij benadrukte het humoristisch aspect van deze boodschap.

Jurybeslissing

De Jury heeft gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren daar er geen manifeste onfatsoenlijke of obscene elementen aanwezig zijn en er geen klaarblijkelijke aantasting is van de menselijke waardigheid van de vrouw.

Adverteerder: SOCIETE REGIONALE WALLONNE DU TRANSPORT
Product/Dienst: TEC
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  04/07/2002