SIX FLAGS – 15/10/2001

Beschrijving van de reclame

In een reclamefolder, bestemd voor de houders van een creditkaart, vermeldt een kortingsbon op de achterzijde het volgende :
“- 20 % (volwassenen of kind groter dan 1m40)*

- 50 % (kind kleiner dan 1m40)**

op de individuele prijs voor volwassenen bij Six Flags Belgium of Bellewaerde Park”. Onderaan staat in kleine letters vermeldt :

“* Aanbod geldig tot 30/06/01 in ruil voor deze bon en voor elke betaling met uw VISA-kaart. Max. 5 personen per bon. Niet cumuleerbaar met andere aanbiedingen”.

“** Deze korting van - 50% op de individuele prijs voor volwassenen is geldig gedurende het hele seizoen voor kinderen kleiner dan 1m40”.

Motivering van de klacht(en)

De reclame is misleidend want de firma in kwestie heeft geweigerd om de korting voor kinderen toe te passen, bewerende dat de 50% toegepast wordt op het tarief voor volwassenen

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat de achterzijde van de coupon enkel de korting van 20 % vermeldt en dat al de nodige details zich op de voorzijde bevinden. Hij benadrukt dat er duidelijk vermeld wordt dat de korting van 20% toegekend wordt in ruil voor de coupon, terwijl de korting voor kinderen kleiner dan 1m40 permanent is.

Jurybeslissing

Na onderzoek heeft de Jury gemeend dat de aankondiging van de prijsvermindering niet de nodige duidelijkheid biedt opdat elk risico op verwarring in hoofde van de consument zou uitgesloten worden. Zij heeft vastgesteld dat de prijs voor kinderen die 575 Bef bedraagt ten aanzien van een korting van 50% op de prijs voor volwassene geen enkele korting uitmaakt en dus in strijd is met art. 43 WHP en art. 5 IKKcode. Zij heeft aan de adverteerder de aanbeveling gedaan om de reclamefolder voor de toekomst te wijzigen door deze in overeenstemming te brengen met de wettelijke en zelfdisciplinaire bepalingen.

Gevolg

De adverteerder bevestigde dat hij rekening zal houden met de aanbeveling bij de opstelling van de volgende promoties.

Adverteerder: SIX FLAGS
Product/Dienst: Promotioneel aanbod
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  15/10/2001